Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Przyjmowanie i przekazywanie wniosków do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wpis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego na listę produktów tradycyjnych Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/188/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Dotowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz budowy zbiorników wodnych służących małej retencji Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/187/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/186/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 20/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/185/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Rady Brodnickiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Przetargi 25.02.2016 V Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu Szczegóły
Przetargi 25.02.2016 VIII Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/184/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Rady Tucholskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 16/2016 Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/183/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie projektu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/182/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej objęcia granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów położonych w gminie Solec Kujawski oraz w gminie Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/181/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie uzgodnienia propozycji pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/180/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Remonty pomieszczeń WUP Toruń w 2016 r.” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/179/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/178/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 18/2016 i 19/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/177/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Rodzinka w tropikach” Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/176/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej poprzez realizację projektu plastycznego – „Czarno – białe obrazy z życia bł. ks. S. W. Frelichowskiego” Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/175/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2016 pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz otwartego konkursu ofert nr 7/2016 pn. „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/174/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2016 pn. „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” oraz otwartego konkursu ofert nr 9/2016 pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej Szczegóły
« 1 2 581 582 583 584 585 721 722 »