Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Karta informacyjna 157/2016 Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/664/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/660/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/659/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Artykuł 06.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w obrębie km 9+200 – 9+400 projektowanej trasy S-5 w gminie Szubin, tj. likwidację rowu melioracyjnego R-G na działkach 193/5 i 105, obręb Wąsosz w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo” (z węzłem) o długości około 19,3 km.” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Karta informacyjna 156/2016 Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/658/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Barcin na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 06.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków pochodzących z Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie do wód, tj. rzeki Wisły w miejscowości Dybowo, gmina Wielka Nieszawka dwoma kolektorami A w km 744,2 i B w km 744,235 mieszaniny ścieków przemysłowych; do Zbiornika Pakoskiego wód chłodniczych, infiltracyjnych, wód opadowych lub roztopowych oraz wód z płukania sit obrotowych oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji (pozwolenia wodnoprawnego) Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.05.2013 r., znak: ŚG-IV.7322.26.2013 zmienionej decyzją z dnia 04.08.2015 r., znak: ŚG-IV.7322.68.2015 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2016 Karta informacyjna 155/2016 Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/657/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Zbiczno w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe” Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/656/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Torunia” Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/655/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 100998C ul. Jaśminowej w Wielkiej Nieszawce – etap II, gmina Wielka Nieszawka Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/654/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej nr 36b (ul. Przy Lesie) łączącej drogę powiatową nr 1926C z drogą dojazdową nr 36 w Lisim Ogonie, gmina Białe Błota Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/653/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Składowej od ul. Towarowej do ul. Wyścigowej wraz z przebudową ul. Wyścigowej oraz zjazdem z ul. Kamiennej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/652/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych nr 40157C i 40158C Ruda – Szynych, gmina Grudziądz Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/651/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 090401C Ludwikowo – Mieczkowo w miejscowości Mieczkowo, gmina Kcynia Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/650/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ul. Zakopiańskiej w miejscowości Niwy, gmina Osielsko Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 ZARZĄDZENIE NR 39/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy pracowników Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlokalizowanych przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2016 Karta informacyjna 154/2016 Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 ”Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie”. Szczegóły
« 1 2 579 580 581 582 583 771 772 »