Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2016 Karta informacyjna 66/2016 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.03.2016 Wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Wniosek Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych − studni nr 6b/A, 8b/A, 9b/A, na ujęciu wód podziemnych Mała Nieszawka Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2016 Karta informacyjna 65/2016 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Roczny Program współpracy na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Wieloletni Program współpracy na lata 2016-2020 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 9/2016 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 8/2016 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Informacja dotycząca udostępnienia w Archiwum Biuletynu Informacji Publicznej materiałów dotyczących Funduszy Strukturalnych Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 17/2016 Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 7/2016 Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 6/2016 Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 19/2016 Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 12/2016 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.02.2016 Dotowanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Gospodarka wodna i melioracje Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2016 Karta informacyjna 64/2016 Szczegóły
Akty prawne 26.02.2016 uchwała Nr 7/194/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.02.2016 Karta informacyjna 63/2016 Szczegóły
« 1 2 579 580 581 582 583 721 722 »