Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2020 Karta informacyjna 399/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2020 Karta informacyjna 400/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2020 Karta informacyjna 403/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2020 Karta informacyjna 404/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2020 Karta informacyjna 406/2020 Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 uchwała Nr 24/1060/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2020 Karta informacyjna 410/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2020 Karta informacyjna 411/2020 Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 uchwała Nr 24/1059/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 uchwała Nr 24/1058/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację wyeksploatowanych składników majątkowych Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 uchwała Nr 24/1057/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 uchwała Nr 24/1056/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Czarnoziem na Soli Nr naboru LGD 4/2018 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-203/18) Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 uchwała Nr 24/1055/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Czarnoziem na Soli Nr naboru LGD 4/2018 (nabór IZ RPO Nr WK-P RPKP.07.01.00-IZ.00-04-203/18) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2020 Karta informacyjna 412/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2020 Karta informacyjna 414/2020 Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 uchwała Nr 24/1054/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2021” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2020 Karta informacyjna 413/2020 Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 uchwała Nr 24/1053/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej „Informacja i promocja RPO WK-P na 2020 rok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2020 Karta informacyjna 431/2020 Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 1-7.06.2020 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 1 155 1 156 »