Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 26/CP/2018 w dniu 3 sierpnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych, budowie sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz budowie pompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym w ulicy Leśnej z włączeniem kolektora do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Leszczynowej na dz. nr: 187/8, 187/9, 187/10, 184/1, 184/3, 183/3, 183/4, 183/2, 183/1, 113/1 w miejscowości Żołędowo, gmina Osielsko. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2018 Karta informacyjna 654/2018 Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1480/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1479/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1478/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty, wyboru wykonawcy oraz rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego na usługę społeczną z podziałem na 2 części Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1477/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1476/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1475/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1474/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1473/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1472/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały określającej warunki i tryb finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.08.2018 Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla pracowników UMWK-P na podstawie imiennych kart uczestnika Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1471/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku” Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1470/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1469/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Wykonanie i montaż kompletu masztów flagowych” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1468/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2015-2022 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1467/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1466/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1465/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego konkursu ofert nr 2 na wybór w 2018 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych dla mieszkańców Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 uchwała Nr 30/1464/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 721 722 »