Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 12.02.2018 Karta informacyjna 1095/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.02.2018 Karta informacyjna 1094/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.02.2018 Karta informacyjna 1093/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.02.2018 Karta informacyjna 1092/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.02.2018 Karta informacyjna 1091/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.02.2018 Karta informacyjna 1090/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.02.2018 Karta informacyjna 1089/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.02.2018 Karta informacyjna 1088/2017 Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.02.2018 Zakup papieru biurowego oraz rolek do faxu na lata 2018-2019 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.02.2018 Karta informacyjna 83/2018 Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian RPO WK-P 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/699/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/698/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw podniesienia jakości kształcenia w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/697/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/696/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/695/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 116 „Rzęczkowo” i nr 138 „Gutowo” Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/694/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/693/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 91 „Ruda” Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 UCHWAŁA NR XLI/692/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 583 584 »