Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2019 Karta informacyjna 646/2019 Szczegóły
Akty prawne 18.09.2019 uchwała Nr 34/1570/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie odmowy realizacji zadania publicznego pn. „Budowa drewnianej wiaty na boisku w Grochowalsku” w ramach inicjatywy lokalnej Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 19.09.2019 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 23.09.2019 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 23.09.2019 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2019 Karta informacyjna 677/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2019 Karta informacyjna 680/2019 Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 19.09.2019 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Usługa przeprowadzenia 6 godzinnych warsztatów mykologicznych na potrzeby Województwa Kujawsko–Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 17.09.2019 Nabór na wolne stanowisko – starszy księgowy Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Informacja w sprawie naboru kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2024 Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 porządek obrad X sesji Sejmiku WK-P – 23 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 35/CP/2019 w dniu 16 września 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią (tłocznią ścieków) i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr: 462/4, 462/3, 462/2, 143, obręb Gębice, gmina Mogilno. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.09.2019 Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zatrudni pracownika na stanowisku nauczyciela – konsultanta ds. przedmiotów zawodowych Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Informacja o zawarciu umowy Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1568/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie regulaminu konkursu „Pomysłowy witacz dożynkowy 2019” Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1567/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1566/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1565/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie części I (Pakiet A) Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 uchwała Nr 34/1564/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 27/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 pod nazwą „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Szczegóły
« 1 2 3 4 5 988 989 »