Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/204/19SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 uchwała Nr 43/1979/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 uchwała Nr 43/1978/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/203/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 uchwała Nr 43/1977/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/202/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019r.w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 uchwała Nr 43/1976/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „OSiR” w Białych Błotach w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/201/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 uchwała Nr 43/1975/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 uchwała Nr 43/1974/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Widok na odcinku od Ronda Serafina do wyremontowanej nawierzchni przy przedszkolu w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 uchwała Nr 43/1973/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 uchwała Nr 43/1972/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Program współpracy na 2020, procedury otwartych konkursów ofert na rok 2020 oraz regulamin pracy komisji konkursowych na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Program współpracy na 2019, procedury otwartych konkursów ofert na rok 2019 oraz regulamin pracy komisji konkursowych na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Projekt wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Projekt budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 14.11.2019 uchwała Nr 44/2021/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu województwa na rok 2020 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2019 Karta informacyjna 828/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2019 Karta informacyjna 827/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2019 Karta informacyjna 822/2019 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 1 011 1 012 »