Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2088/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2018 Karta Informacyjna 985/2018 Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Drumet Liny i Druty Sp. z o.o. (Patentowania), ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2087/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Drumet Liny i Druty Sp. z o.o. (Linia 7), ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2018 Karta informacyjna 993/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2018 Karta informacyjna 992/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2018 Karta Informacyjna 984/2018 Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2086/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2085/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2084/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2083/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2082/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2081/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2019 dla Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2080/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2019 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2079/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2019 dla Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2078/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2019 dla Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2018 Karta Informacyjna 988/2018 Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 NOMET Sp. z o.o., ul. Kanałowa 40-42, 87-100 Toruń Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2018 Karta Informacyjna 983/2018 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 790 791 »