Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 19.09.2018 Organizacja i przeprowadzenie targów dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego oraz podmiotów zagranicznych celem promocji potencjału gospodarczego regionu w ramach projektu pn. „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu” Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 Otwarty Konkurs Ofert nr 26/2018 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Piotr Kwiatkowski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 Aktualizacja „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Jacek Kuźniewicz – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2018 Karta informacyjna 644/2018 Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 Oferta złożona w dniu 12.09.2018 r. przez Stowarzyszenie VISUS SUPREMUS przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Krasińskiego 10 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Dariusz Kurzawa – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2018 Karta informacyjna 825/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2018 Karta informacyjna 824/2018 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Michał Krzemkowski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Sławomir Kopyść – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Agnieszka Kłopotek – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Ryszard Kierzek – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.09.2018 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych dla poszczególnych zawodów, w ramach realizacji projektu pn. „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” oraz sprawdzenie jego działania Szczegóły
Akty prawne 19.09.2018 uchwała Nr 35/1695/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, schemat: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach – pomoc zwrotna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Roman Jasiakiewicz – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.09.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 61/2018 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Wojciech Jaranowski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Anna Janosz – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 751 752 »