Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.07.2020 uchwała Nr 25/1086/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 09.07.2020 uchwała Nr 25/1085/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18 Szczegóły
Akty prawne 09.07.2020 uchwała Nr 25/1084/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.07.2020 Karta informacyjna 425/2020 Szczegóły
Akty prawne 09.07.2020 uchwała Nr 25/1083/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy wszystkich ocenionych projektów w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.03-IZ.00-04-242/18 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.07.2020 Karta informacyjna 427/2020 Szczegóły
Akty prawne 09.07.2020 uchwała Nr 25/1082/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19 Szczegóły
Akty prawne 08.07.2020 uchwała Nr 25/1081/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.07.2020 uchwała Nr 25/1080/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. „Ochrona i promocja zdrowia” Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Wykaz osób, którym przyznano stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami do realizacji w okresie od lipca do grudnia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 08.07.2020 uchwała Nr 25/1079/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 08.07.2020 uchwała Nr 25/1078/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 2 na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Akty prawne 08.07.2020 uchwała Nr 25/1077/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Akty prawne 08.07.2020 uchwała Nr 25/1073/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 08.07.2020 uchwała Nr 25/1072/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie nadania numeru drodze publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 08.07.2020 uchwała Nr 25/1071/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 08.07.2020 uchwała Nr 25/1070/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 08.07.2020 uchwała Nr 25/1069/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań na rok 2020 dla projektu „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020” Szczegóły
Akty prawne 08.07.2020 uchwała Nr 25/1068/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.07.2020 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (10 ETATÓW) DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 19/2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 1 155 1 156 »