Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1582/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1581/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. AKADEMIA ŻYCIA Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1580/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1579/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu zadań realizowanych w ramach Modernizacji dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1578/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1577/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2019 rok zadania pod nazwą „Remont” realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1576/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu na podjęcie dodatkowego zatrudnienia Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1575/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1574/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Granicznej w Łysomicach Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1573/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. 4 Pułku Lotniczego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 61/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 23.09.2019 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 IX sesja Sejmiku Województwa -02.09.2019 r. Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 23.09.2019 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2019 Karta informacyjna 679/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2019 Karta informacyjna 678/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2019 Karta informacyjna 681/2019 Szczegóły
Akty prawne 18.09.2019 uchwała Nr 35/1572/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Kociej w Toruniu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2019 Karta informacyjna 647/2019 Szczegóły
Akty prawne 18.09.2019 uchwała Nr 35/1571/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Papieżka we Włocławku Szczegóły
« 1 2 3 4 988 989 »