Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.11.2017 Anwil S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Zakład Instalacji Sanitarnych Utylizacja Odpadów Władysław Lewandowski Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 18/8, 00-590 Warszawa Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o., ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 uchwała Nr 45/2059/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie Partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 EDF Toruń S.A., ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 uchwała Nr 45/2058/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru ostatecznych laureatów konkursu dla dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych pod nazwą „Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego” Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Informacja o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice). Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” Sp. z o.o., Sulnówko 74C, 86-100 Świecie Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 uchwała Nr 45/2057/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach aspektu z zakresu pomocy publicznej nr 22 Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 uchwała Nr 45/2056/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie otwartego konkursu ofert nr 15/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 uchwała Nr 45/2055/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-091/17 Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 uchwała Nr 45/2054/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 uchwała Nr 45/2053/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 uchwała Nr 45/2052/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.5 Ochrona przyrody, schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 uchwała Nr 45/2051/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 uchwała Nr 45/2050/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: modernizacja oświetlenia publicznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 528 529 »