Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1951/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1950/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup programu finansowo-księgowego dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1949/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup i montaż agregatu wody lodowej” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1948/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Wymiana dwóch zaworów zwrotnych przyłączy wodociągowych” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1947/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Wykonanie systemu odprowadzania wody deszczowej z dachu budynku wraz z zapewnieniem prawidłowego dostępu do strychu przy ulicy Wyszyńskiego 21” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1946/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Świeciu Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 21.11.2019 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 33/TZ/2019 w dniu 6 listopada 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na przebudowie przepustu kolejowego w km 97,354 linii nr 208 Działdowo – Chojnice na dz. nr 122, obręb 0010 Okonin, gmina Gruta. Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 uchwała Nr 42/1945/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 uchwała Nr 42/1944/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 uchwała Nr 42/1943/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 uchwała Nr 42/1942/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 uchwała Nr 42/1941/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania inwestycji pn. Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn – Wronów, Etap I Gustorzyn – Leśniewice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 uchwała Nr 42/1940/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Książki – ulic: Bankowej, Ustronie, Jasnej i Ogrodowej Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 uchwała Nr 42/1939/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330 Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 uchwała Nr 42/1938/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej we wsi Łążyn, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 uchwała Nr 42/1937/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Zieloną w Mroczy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.11.2019 Karta informacyjna 853/2019 Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 uchwała Nr 41/1933/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.02.01.00-IZ.00-04-45P/17 Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 uchwała Nr 41/1932/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2019 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 1 008 1 009 »