Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Karta informacyjna 75/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Karta informacyjna 74/2016 Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 porządek obrad XVII sesji Sejmiku WK-P – 14 marca 2016 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.03.2016 Oświadczenie majatkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.03.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.03.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.03.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Ogłoszenia konkursu nr 20/2016 Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 16.03.2016 Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – 14.03.2016 Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2016 Karta informacyjna 72/2016 Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Rejestr Instytucji Kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Udostępnianie danych zawartych w Rejestrze Instytucji Kultury Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.03.2016 Zlecanie zadań publicznych zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.03.2016 Zlecanie zadań publicznych zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.03.2016 Prowadzenie i udostępnianie rejestru wojewódzkich instytucji kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.03.2016 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły