Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.03.2016 zarządzenie Marszałka Województwa 12/2016 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Promocji Szczegóły
Akty prawne 14.03.2016 zarządzenie Marszałka Województwa 11/2016 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Szczegóły
Akty prawne 14.03.2016 zarządzenie Marszałka Województwa 10/2016 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Środowiska Szczegóły
Akty prawne 14.03.2016 zarządzenie Marszałka Województwa 9/2016 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Szczegóły
Akty prawne 14.03.2016 zarządzenie Marszałka Województwa 8/2016 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Gabinetu Marszałka Szczegóły
Akty prawne 14.03.2016 zarządzenie Marszałka Województwa 7/2016 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Szczegóły
Akty prawne 14.03.2016 zarządzenie Marszałka Województwa – 6/2016 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Edukacji Szczegóły
Akty prawne 14.03.2016 zarządzenie Marszałka Województwa – 5/2016 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Akty prawne 14.03.2016 zarządzenia Marszałka Województwa – 4/2016 w sprawie zatwierdzenia do stosowania Księgi Jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i kontroli zarządczej Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV Jasiniec – Pątnów; odcinek linii: woj. kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Karta informacyjna 81/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Karta informacyjna 80/2016 Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Oferta z dnia 3 marca 2016 r. złożona przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Miłosierdzia Bożego i Św. Siostry Faustyny w Toruniu (możliwość zgłoszenia uwag) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Karta informacyjna 79/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Karta informacyjna 78/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Karta informacyjna 77/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Karta informacyjna 76/2016 Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Wniosek Pana Jacka Borkowskiego, Serwis Opon „U Jacka” Złomowanie Pojazdów, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących ze stacji demontażu pojazdów w m. Stawki do urządzeń kanalizacyjnych, poprzez punkt zlewny przy komunalnej oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Karta informacyjna 71/2016 Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Petycja OR-II-P.1510.2.2.2016 Szczegóły