Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. pn. „Piękno tkwi w różnorodności”

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Data złożenia :  21 marca  2018 r.

 

Nazwa oferenta: Fundacja BRWI (Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej 4/20, 85-825 Bydgoszcz)

Nazwa zadania: Piękno tkwi w różnorodności

 

Proponowana kwota dofinansowania:   4 000, 00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3  do dnia 3.04.2018 r.

 

Marzanna Olszewska,  tel. 883 353 692  e-mail m[dot]olszewska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Marzenna Kryńska,      tel. 883 359 312 e-mail m[dot]krynska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

 

do pobrania oferta: oferta nr 934

 

termin ważności: 26.03.-3.04.2018 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian