Oferta w trybie uproszczonym

Oferta z dnia 9 stycznia  2020 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ) na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Nazwa oferenta: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Nadgoplański

Nazwa zadania: WOJEWÓDZKIE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO W KRUSZWICY

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 21 stycznia 2020 r.  na adres e-mail: a[dot]komorowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian