Oferta na zadanie: Pomnik świadectwem historii

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia:  1.02.2019 r.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „nasz Zamość” (Wierzbowa 1, 89-200 Zamość)

Nazwa zadania:  Pomnik świadectwem historii

Proponowana kwota dofinansowania:    2 450,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Edukacji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3  do dnia 14.02.2019 r.

Marzanna Olszewska,  tel. 883 353 692  e-mail m[dot]olszewska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Marzenna Kryńska,  tel. 883 359 312 e-mail m[dot]krynska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

do pobrania oferta: oferta

termin ważności:  7-14.02.2019 r.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian