Oferta na zadanie: Koncert na łące czyli pradawna Noc Kupały według Stowarzyszenia Zielona Lipa

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia:  1.03.2019 r.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Zielona Lipa (J. Piłsudskiego, 87-600 Lipno)

Nazwa zadania: Koncert na łące czyli pradawna Noc Kupały według Stowarzyszenia Zielona Lipa

Proponowana kwota dofinansowania: 2 850,00 zł 

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Edukacji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do dnia 14.03.2019 r.

Marzanna Olszewska,  tel. 883 353 692  e-mail m[dot]olszewska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Marzenna Kryńska,  tel. 883 359 312 e-mail m[dot]krynska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

do pobrania oferta: oferta

 

termin ważności: 7.03.- 14.03.2019 r.

 

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian