Oferta na zadanie: Festiwal muzyki nie tylko klasycznej- Brodnica Classix

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia:  22.02.2019 r.

Nazwa oferenta: Fundacja Mai i Mata Kwiatkowskich (Fiałki 25, 87320 Fiałki)

Nazwa zadania: Festiwal muzyki nie tylko klasycznej- Brodnica Classix

Proponowana kwota dofinansowania:  7000,00 zł 

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Edukacji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3  do dnia 6.03.2019 r.

Marzanna Olszewska,  tel. 883 353 692  e-mail m[dot]olszewska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Marzenna Kryńska,  tel. 883 359 312 e-mail m[dot]krynska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

do pobrania oferta: oferta

termin ważności:  27.02.- 6.03.2019 r.

 

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian