Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 8/CP/2018 w dniu 12 marca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PCV DN200 od budynku SUW przy ul. Mickiewicza przez ul. Spokojną, Dworcową, Zamkniętą z wpięciem w istniejącą sieć wodociągową w ul. Dworcowej na dz. nr: 528, 453/8, 452/3, 450/2, 449/8, 449/5, 466/1, 471/1, 470/1, 469/3, 469/5, 468/5, 468/18, 468/14, 468/16, 468/17, 468/8, 882/13, 881/9, 881/10, 881/2, 881/3, 861, 1002/1, 1002/2, 1020/6, 1020/10, 1020/11, 1020/7 położonych w miejscowości Żnin, gmina Żnin.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian