Międzynarodowy Przegląd Sztuki Papierniczej – oferta złożona w trybie w art.19a

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 28 marca 2018 r.

Nazwa oferenta: Fundacja Świątynia Sztuki (Grębocin, Szkolna 31)

Nazwa zadania: Międzynarodowy Przegląd Sztuki Papierniczej

Proponowana kwota dofinansowania:  3 400,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana1/3 do dnia 5.04.2018 r.

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692 e-mail m[dot]olszewska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Marzenna Kryńska, tel. 883 359 312 e-mail m[dot]krynska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

do pobrania oferta: oferta nr 980

termin ważności: 29.03.-5.04.2018 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian