MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH – 6/2019

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:6/2019
  • Wydział:WYDZIAŁ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoWOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-02-11
  • Termin składania dokumentów2019-02-21
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 6/2019”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia na kierunku administracja lub pedagogika lub rachunkowość i zarządzenie finansami,
   b) co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej roczny staż pracy zawodowej w urzędzie administracji publicznej,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   c) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym Excel,
   d) komunikatywna znajomość języka obcego,
   e) umiejętność analitycznego myślenia, wysoka kultura osobista, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) współpraca z organizacjami pozarządowymi, fundacjami i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
   b) realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością, zlecanych m.in.: fundacjom i organizacjom pozarządowym, w szczególności:
   - przygotowanie regulaminu konkursu, ocena formalno – merytoryczna ofert,
   - rozliczanie zawartych umów,
   c) opracowanie planów i sprawozdawczości.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- Monika Kosiorowska, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy w Wydziale Integracji Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian