MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO NACZELNIKA WYDZIAŁU ROZWOJU WSI W DEPARTAMENCIE ROLNICTWA I GEODEZJI-13/2018

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:13/2018
  • Wydział:WYDZIAŁ ROZWOJU WSI W DEPARTAMENCIE ROLNICTWA I GEODEZJI
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Targowa 13/15 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30, wtorek – 7.30 -17.00, piątek – 7.30-14.00
  • StanowiskoNACZELNIK WYDZIAŁU ROZWOJU WSI W DEPARTAMENCIE ROLNICTWA I GEODEZJI
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-03-13
  • Termin składania dokumentów2018-03-23
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 13/2018”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej czteroletni staż pracy zawodowej w urzędzie administracji publicznej,
   w tym co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej na stanowisku kierowniczym,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) znajomość oraz umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi,
   c) znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym z zakresu egzekucji w administracji,
   d) umiejętność i doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych,
   e) umiejętność prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych,
   f) wysoka kultura osobista, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, analityczne podejście do problemów, komunikatywność, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) kierowanie pracą Wydziału Rozwoju Wsi,
   b) udział w przygotowywaniu i i opracowywaniu strategii rozwoju województwa,
   c) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich,
   d) współdziałanie z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą i rolniczymi organizacjami społeczno-zawodowymi,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów- p. Andrzej Owczarz, zamieszkały w Grudziądzu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrany kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazał się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych wynikających z realizacji zadań na stanowisku Naczelnika Wydziału Rozwoju Wsi w Departamencie Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian