Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu – instytucji  kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych, którego zadaniem będzie kierowanie Teatrem i reprezentowanie go na zewnątrz, zarządzanie majątkiem instytucji, kształtowanie działalności statutowej i zapewnienie właściwych warunków pracy pracownikom.

Ofertę należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w terminie do 19 maja 2017 r., do godz. 14.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian