Koncert Jacka Namysłowskiego wraz z zespołem w ramach cyklu „Muzyczne opowieści w Górznie – oferta złożona w trybie w art.19a

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia:   27 marca  2018 r.

Nazwa oferenta: Jaskółka Fundacja Na Rzecz Rozwoju Obywatelskiego (Gołkowo 36, 87-320 Górzno)

Nazwa zadania: Koncert Jacka Namysłowskiego wraz z zespołem w ramach cyklu „Muzyczne opowieści w Górznie

Proponowana kwota dofinansowania:   3 000, 00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana1/3  do dnia 5.04.2018 r.

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692  e-mail m[dot]olszewska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Marzenna Kryńska, tel. 883 359 312 e-mail m[dot]krynska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

do pobrania oferta: oferta nr 967

termin ważności: 29.03.-5.04.2018 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian