Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 18.09.2017 r.

18 września 2017 roku o godz. 9.00. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu,

  1. Sprawozdanie z realizacji Programu na rzecz ekonomii społecznej do roku 2020.
  2. Informacja na temat wdrażania POWER oraz RPO w zakresie działalności WUP.
  3. Sprawy różne i wolne głosy.

Informacje

Rejestr zmian