Karta informacyjna 917/2019

    • Nr karty/rok 917/2019
    • Rodzaj dokumentu Decyzja
    • Temat dokumentu Decyzja odmawiająca usunięcia drzew
    • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odmawiająca Gminie Miasta Włocławek – Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku na usunięcie drzew
    • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy ul. Sucharskiego 16, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 161, KM 72/1
    • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, Gmina Miasta Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
    • Znak sprawy ŚG-III.7120.3.85.2019
    • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    • Data dokumentu 14.10.2019
    • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    • Data zatwierdzenia dokumentu 14.10.2019
    • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
    • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
    • Czy dokument jest ostateczny tak
    • Numery kart innych dokumentów w sprawie 915/2019
    • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.11.2019
    • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
    • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian