Karta informacyjna 86/2018

    • Nr karty/rok 86/2018
    • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie zmiany zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
    • Temat dokumentu Ochrona powietrza
    • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zmiany zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni I zlokalizowanej przy ulicy Ceramicznej 6 w Toruniu należącej do PGE Toruń S.A.
    • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na emisję dwutlenku węgla dla instalacji Elektrociepłowni I
    • Obszar, którego dokument dotyczy miasto Toruń
    • Znak sprawy ŚG-I-P.7225.1.2018
    • Dokument wytworzył PGE Toruń S.A. ul. Ceramiczna 6 87-100 Toruń
    • Data dokumentu 30.01.2018
    • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
    • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
    • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
    • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
    • Czy dokument jest ostateczny nie
    • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
    • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.02.2018
    • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
    • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian