Karta informacyjna 85/2018

  • Nr karty/rok 85/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2018 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.13.2017 zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2013 r., znak: ŚG.I.7221.9.2013.MC, udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów pod adresem Czerniewice, ul. Choceńska 3, 87-850 Choceń, na działce o numerze ewidencyjnym 139.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.1.13.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 22.01.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.01.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 660 507 822
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.02.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian