Karta informacyjna 84/2018

  • Nr karty/rok 84/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek EW-MAR E. Deskiewicz – Garbiec Spółka Jawna, ul. Żytnia 71 lok. 11, 87-800 Włocławek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.1.13.2017
  • Dokument wytworzył EW-MAR E. Deskiewicz – Garbiec Spółka Jawna we Włocławku
  • Data dokumentu 20.12.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 27.12.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 660 507 822
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.02.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian