Karta informacyjna 546/2017

  • Nr karty/rok 546/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o udzielenie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Wniosek o udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu Nomet przy ulicy Kanałowej 40-42 w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Miasto Toruń
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7221.9.2017
  • Dokument wytworzył Wnioskodawca
  • Data dokumentu 06.07.2017
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.09.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian