Karta informacyjna 544/2017

  • Nr karty/rok 544/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, emisja hałasu, wytwarzanie odpadów i inne.
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie zintegrowane.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja – pozwolenie zintegrowane z dnia 18 sierpnia 2017 roku, znak: ŚG-I-W.7222.12.2015.AK udzielone na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego – Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Pieńki Kościelskie, gmina Osięciny, powiat radziejowski.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Pieńki Kościelskie, gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.12.2015.AK
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 18.08.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.08.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska – pomieszczenia biurowe we Włocławku ul. Bechiego 2, pokój nr 14B, tel. 600 853 765
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 328/2015
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.09.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian