Kalimera – dzień dobry Grecjo! – oferta złożona w trybie w art.19a ustawy

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia : 15 marca 2018 r.

Nazwa oferenta: Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” (Nakielska 11, 85-219 Bydgoszcz)

Nazwa zadania:   Kalimera – dzień dobry Grecjo!

Proponowana kwota dofinansowania:  10 000,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3  do dnia 27.03.2018 r.

Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692  e-mail m[dot]olszewska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Marzenna Kryńska,    tel. 883 359 312 e-mail m[dot]krynska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 do pobrania oferta: oferta nr 932

 termin ważności: 20-27.03.2018 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian