Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego został zobligowany do przygotowania planu transportowego obejmującego obszar województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie linii komunikacyjnych, których jest ustawowym organizatorem. Zgodnie z w/w ustawą plan transportowy opracowywany przez Marszałka Województwa winien uwzględniać plan transportowy opracowany i ogłoszony przez ministra właściwego do spraw transportu w zakresie linii komunikacyjnych, na których jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Plan transportowy określa w szczególności:
  • sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
  • ocenę i prognozy potrzeb przewozowych;
  • przewidywane finansowanie usług przewozowych;
  • preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu;
  • zasady organizacji rynku przewozów;
  • pożądany standard usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej;
  • przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.
Konsultacje społeczne: Konsultacje społeczne opracowania pt. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” przeprowadzone zostały w okresie od 1 sierpnia do 21 sierpnia  2014 roku.  (Zarządzenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 29/2014 z dnia 31 lipca 2014r.) Uwagi i wnioski do opracowania zbierane były przez cały okres trwania konsultacji, a składane były osobiście - poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza uwag w punkcie informacyjnym urzędu, poprzez przesłanie uwag pocztą tradycyjną bądź pocztą e-mail na adres infrastruktura@kujawsko-pomorskie.pl.

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i uzgodnieniu projektu opracowania z marszałkami sąsiednich województw w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego  przedstawił Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do uchwalenia projekt Planu Transportowego. Uchwalony Plan Transportowy stanowi akt prawa miejscowego.

Dokument został przyjęty Uchwałą nr LIII/814/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” jest do pobrania pod poniższym linkiem.

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>