DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO WIDZĄCEJ I NIEWIDOMEJ IM. L. BRAILLE’A W BYDGOSZCZY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Starszy referent w dziale księgowości

 

 

 

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:26/2016
  • Wydział:Departament Edukacji
  • Miejsce pracySpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille`a w Bydgoszczy ul. Krasińskiego 10 85-008 Bydgoszcz
  • StanowiskoStarszy referent w dziale księgowości
  • Wymiar etatuPełny etet - umowa o pracę na czas określony
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-09-22
  • Termin składania dokumentów2016-10-07
  • Sposób składania dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy przy ul. Z. Krasińskiego 10 85-008 Bydgoszcz lub wysłać pocztą na adres Ośrodka, z podaniem numeru oferty i z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Starszego referenta w dziale księgowości,
  • Miejsce składania dokumentówW sekretariacie dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy przy ul. Z. Krasińskiego 10 85-008 Bydgoszcz
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne z min. 2-letnim stażem pracy w księgowości,
   2) biegła znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych, programów księgowych,
   3) biegła znajomość przepisów prawnych dotyczących ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
   4) bardzo dobra znajomość, stosowanie i przestrzeganie przepisów, norm, instrukcji oraz zasad pracy związanych z zajmowanym stanowiskiem,
   5) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) umiejętność pracy w zespole,
   2) zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, punktualność,
   3) umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych.

  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) ewidencja VAT w szczególności dotycząca ewidencji oświatowej (Jednolity plik kontrolny),
   b) bieżące dekretowanie dokumentów księgowych, zgodnie z zakładowym planem kont i wprowadzanie do programu księgowego,
   c) przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty,
   d) realizacja przelewów oraz sporządzanie raportów kasowych,
   e) wystawianie i ewidencja faktur sprzedaży (Jednolity Plik Kontrolny),
   f) obsługa programu komputerowego SJO BeSTia,
   g) czynne uczestnictwo w przygotowaniu sprawozdań budżetowych i finansowych i GUS,
   h) wspomaganie Głównego Księgowego w czynnościach i zadaniach realizowanych przez dział finansowo – księgowy oraz wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego wchodzących w zakres działu księgowości.

  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian