Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.02.2018 Dostawa dziewięciu kompletów odzieży roboczej dla „zielonych edukatorów” zaangażowanych w realizację projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Usługa opracowania oprawy graficznej i druku trzech gier terenowych dotyczących podniesienia świadomości ekologicznej oraz wiedzy na temat obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego wśród dzieci i młodzieży, w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie raportu o zasobach kulturowych i środowiskowych parków historycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, współfinansowanego z projektu HICAPS – Historical Castle Parks (program Interreg Europa Środkowa). Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku w zakresie kosztów opracowania ekspertyzy oraz instrukcji prowadzenia zamykanego z urzędu składowiska odpadów. Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Zapytanie ofertowe na organizacją pikniku dla rodzin z dziećmi w dniu 8 czerwca 2018 r., którego główną atrakcją ma być koncert plenerowy Majki Jeżowskiej z zespołem i grupą taneczną na płycie lotniska Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2018. Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Wykonanie usług szkoleniowych przez dwóch Prelegentów /Wykładowców podczas ośmiu jednodniowych szkoleń dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie obszarów chronionych wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” w zakresie: aspekty prawne prowadzenia różnych typów działalności gospodarczej na terenach chronionych. Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Rozeznanie rynku – raport o zasobach kulturowych i środowiskowych parków historycznych na ternie województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 15.12.2017 Szacowanie kosztów wykonania wydawnictwa Szczegóły
Artykuł 15.12.2017 Szacowanie kosztów wykonania cateringu i degustacji Szczegóły
Artykuł 15.12.2017 Szacowanie kosztów wykonania felietonu Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Zakup i dostawa voucherów podróżnych na zorganizowany wypoczynek dla laureatów konkursu dla dziennikarzy i blogerów „Lubię tu być… na zielonym!” w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Zapytanie ofertowe dotyczące druku wraz z przygotowaniem do druku opracowania pt.: Środki z perspektywy 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim. Podsumowanie. Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 Zapytanie ofertowe – zakup i dostarczenie produktów spożywczych Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę Voucherów podróżnych na zorganizowany wypoczynek dla laureatów konkursu dla dziennikarzy i blogerów „Lubię tu być… na zielonym!” w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 „Wykonanie badań telemetrycznych w ramach projektu pn.” Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym! „ współfinansowanego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020” Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Zapytanie ofertowe na realizację usługi obejmującej szkolenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z zakresu administracyjno-prawnych aspektów funkcjonowania stowarzyszeń – Lokalnych Grup Działania. Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Zapytanie ofertowe na organizację usługi hotelowo-gastronomicznej oraz wynajem sal szkoleniowych na szkolenie dla Przedstawicieli Lokalnych Grup Działania. Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Zapytanie ofertowe – Departament Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów graficznych, wydruk i dostarczenie kalendarzy ściennych trójdzielnych oraz dwóch rodzajów kalendarzy biurkowych na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Zapytanie ofertowe na zapewnienie cateringu dla uczestników spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców o charakterze pro-eksport, które odbędzie się w Bydgoszczy w dniu 14 listopada 2017 r. Szczegóły