Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.06.2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę Voucherów podróżnych na zorganizowany wypoczynek dla laureatów konkursu dla dziennikarzy i blogerów „Lubię tu być… na zielonym!” w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Zapytanie ofertowe na sporządzenie koncepcji projektowej rewaloryzacji parku w Wieńcu (woj. kujawsko-pomorskie) współfinansowanego z projektu HICAPS – Historical Castle Parks (Program Interreg Europa Środkowa) oraz własnych opracowań uzupełniających. Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wraz z przeszkoleniem i serwisem urządzenia do nauki chodu NF-Walker 2, Xs Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Wykonanie opracowania Krajeńskiego Parku Krajobrazowego służącego do przygotowania sprawozdania o ochronie przyrody i krajobrazu (OS-7) przedkładanego corocznie do Głównego Urzędu Statystycznego. Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Wykonanie opracowania Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego służącego do przygotowania sprawozdania o ochronie przyrody i krajobrazu (OS-7) przedkładanego corocznie do Głównego Urzędu Statystycznego. Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Wykonanie opracowania Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego służącego do przygotowania sprawozdania o ochronie przyrody i krajobrazu (OS-7) przedkładanego corocznie do Głównego Urzędu Statystycznego. Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Wykonanie opracowania Brodnickiego Parku Krajobrazowego służącego do przygotowania sprawozdania o ochronie przyrody i krajobrazu (OS-7) przedkładanego corocznie do Głównego Urzędu Statystycznego. Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Zapytanie ofertowe – audyt Wiślanej Trasy Rowerowej Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wraz z przeszkoleniem i serwisem urządzenia do nauki chodu NF-Walker 2, Xs Szczegóły
Artykuł 29.05.2019 Zapytanie ofertowe na organizację kompleksowej zagranicznej wizyty studyjnej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, (zwanego dalej Ośrodkiem) w jednym z następujących państw członkowskich UE: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, wraz z zakwaterowaniem, transportem, wyżywieniem, zapewnieniem tłumacza i opiekuna grupy – w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym”. Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 Oszacowanie wartości zamówienia dot. organizacji kompleksowej zagranicznej wizyty studyjnej Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Szacowanie wartości zamówienia – audyt Wiślanej Trasy Rowerowej Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na Konferencję Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) do Warszawy w dniach 12-13.06.2019 Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Oszacowanie wartości zamówienia polegającego na opracowaniu koncepcji funkcjonowania wraz z uruchomieniem działalności Parku Ponownego Użycia (PPU) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Bydgoszczy i Torunia (MOF). Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Zapytanie ofertowe na opracowanie autorskiego projektu oraz wykonanie, dostarczenie, montaż i demontaż stoiska województwa kujawsko-pomorskiego oraz Partnerów Projektu – Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. i Gminy Miasta Toruń na „X Konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) w Warszawie w dn. 12-13 czerwca 2019 r wraz z obsługą techniczną w okresie odbywania się targów Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Koncepcja projektowej rewaloryzacji parku w Wieńcu Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Zakup i dostawa 5 szt. rowerów z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Ekologiczny edukator szkolny – Edycja 2019” w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Usługa wyżywienia uczestników jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach przedsięwzięcia pn: „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych – Tucholski Park Krajobrazowy”. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Usługa wyżywienia uczestników jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach przedsięwzięcia pn: „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych – Nadgoplański Park Tysiąclecia”. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Usługa wyżywienia uczestników jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach przedsięwzięcia pn: „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych – Krajeński Park Krajobrazowy”. Szczegóły