Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.09.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji zawierającej informacje i dane niezbędne do podjęcia uchwały, w trybie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko. Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO – piknik dla rodzin z dziećmi w dniu 20 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 03.09.2018 Zapytanie ofertowe dot. usługi organizacji 2–dniowej konferencji pt. „Obszary chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim – zakres czynnej ochrony ekosystemów”. Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie i organizację szkolenia dotyczącego obowiązującego prawa autorskiego i praw pokrewnych w kontekście działalności jednostek kultury w ramach projektu „Kultura w zasięgu2.0″. Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 Wykonanie ekspertyzy oraz instrukcji prowadzenia zamykanego z urzędu składowiska odpadów. Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację wizyty studyjnej do Hiszpanii Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Zakup i dostawa 5 sztuk rowerów z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Ekologiczny edukator szkolny – I Edycja 2018” w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu artykułów spożywczych przeznaczonych na obsługę spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa 20 szt. koszy z żywnościowymi produktami tradycyjnymi i lokalnymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Wykonanie ekspertyzy oraz instrukcji prowadzenia zamykanego z urzędu składowiska odpadów. Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych wraz z elementami instalacyjnymi i montażem w budynkach Partnerów i uczestników projektów „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej I Etap”; „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”; „Kultura w zasięgu 2.0”, które realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO. Kompleksowa organizacja pikniku dla rodzin z dziećmi w dniu 30 września 2018 r., którego główną atrakcją ma być koncert plenerowy Majki Jeżowskiej z zespołem i grupą taneczną (występ powinien trwać ok. 75 min.) Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. Euro: Wykonanie opracowania ogólnej charakterystyki Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego wraz z weryfikacją w terenie i uściśleniem przebiegu granicy przedmiotowego parku krajobrazowego oraz ewentualne wyłączenie wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Wykonanie opracowania ogólnej charakterystyki Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z weryfikacją w terenie i uściśleniem przebiegu granicy przedmiotowego parku krajobrazowego oraz ewentualne wyłączenie wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Wykonanie opracowania ogólnej charakterystyki Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego wraz z weryfikacją w terenie i uściśleniem przebiegu granicy przedmiotowego parku krajobrazowego oraz ewentualne wyłączenie wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 Euro: Wykonanie opracowania ogólnej charakterystyki Chełmińskiego Parku Krajobrazowego wraz z weryfikacją w terenie i uściśleniem przebiegu granicy przedmiotowego parku krajobrazowego oraz ewentualne wyłączenie wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi opracowania graficznego i wydruku katalogu produktów eksportowych województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zapytanie ofertowe na usługę analizy uwarunkowań funkcjonowania drogi wodnej Odra-Wisła i dostosowania jej do wymogów Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych europejskiego znaczenia (Konwencji AGN) oraz charakterystyki towarowych jednostek pływających po polskich rzekach i kanałach, w tym jednostek przystosowanych do zróżnicowanych warunków nawigacyjnych. Szczegóły