Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.11.2018 Usługa wykonania ekspertyzy w zakresie stanu nasadzeń na zrekultywowanych składowiskach odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę voucherów podróżnych na zorganizowany wypoczynek dla laureatów konkursu dla dziennikarzy i blogerów „Lubię tu być…na zielonym!” w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być…na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Zapytanie ofertowe na organizację szkolenia z zakresu budowania wizerunku i promocji organizacji dla Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Promocja Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Toruniu i Bydgoszczy za pomocą citylightów na 20 nośnikach Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług cateringowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach parków krajobrazowych na potrzeby Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Wdecki Park Krajobrazowy. Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji 1-dniowego 8-godzinnego szkolenia dotyczącego zdobycia praktycznych umięjętności obsługi oprogramowania i narzędzi klasy GIS (geograficzny system informacji) w zakresie możliwości wykorzystnia w/w w pracach nad obszarami chronionego krajobrazu i parkami krajobrazowymi w województwie kujawsko-pomorskim, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego”. Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 Szacowanie kosztów wykonania wydawnictwa Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 Szacowanie kosztów usługi cateringowej Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 Szacowanie kosztów wykonania felietonu Szczegóły
Artykuł 17.10.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych wraz z elementami instalacyjnymi i montażem w budynkach partnerów i uczestników projektów „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej I Etap”; „Infostrada Kujaw i Pomorza2.0″, „Kultura w zasięgu 2.0″, które realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Świadczenie usług cateringowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach parków krajobrazowych na potrzeby Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Tucholski Park Krajobrazowy Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania, druku oraz dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Zapytanie ofertowe dot. usługi transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) dot. zadania pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji zawierającej informacje i dane niezbędne do podjęcia uchwały, w trybie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko. Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO – piknik dla rodzin z dziećmi w dniu 20 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 03.09.2018 Zapytanie ofertowe dot. usługi organizacji 2–dniowej konferencji pt. „Obszary chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim – zakres czynnej ochrony ekosystemów”. Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie i organizację szkolenia dotyczącego obowiązującego prawa autorskiego i praw pokrewnych w kontekście działalności jednostek kultury w ramach projektu „Kultura w zasięgu2.0″. Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 Wykonanie ekspertyzy oraz instrukcji prowadzenia zamykanego z urzędu składowiska odpadów. Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację wizyty studyjnej do Hiszpanii Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Zakup i dostawa 5 sztuk rowerów z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Ekologiczny edukator szkolny – I Edycja 2018” w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły