Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.01.2019 Zapytanie ofertowe na koordynację działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących oferty Szlaku Piastowskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zapytanie ofertowe na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza za lata 2015-2017. Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Szacowanie kosztów wykonania czynności biegłego w dziedzinie hałasu Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Zapytanie ofertowe na opracowanie strony internetowej z formularzem zgłoszeniowym wraz z obsługą techniczną na potrzeby organizacji akcji „Poznaj swój region z przewodnikiem”. Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie felietonu z prezentacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche, które odbędą się w dniach 18-27 stycznia 2019 roku w Berlinie. Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów pn. Kawiarenka Naprawcza Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Zapytanie ofertowe na organizację szkolenia z zakresu budowania wizerunku i promocji organizacji dla Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Usługa wykonania ekspertyzy w zakresie stanu nasadzeń na zrekultywowanych składowiskach odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę voucherów podróżnych na zorganizowany wypoczynek dla laureatów konkursu dla dziennikarzy i blogerów „Lubię tu być…na zielonym!” w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być…na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Zapytanie ofertowe na organizację szkolenia z zakresu budowania wizerunku i promocji organizacji dla Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Promocja Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Toruniu i Bydgoszczy za pomocą citylightów na 20 nośnikach Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług cateringowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach parków krajobrazowych na potrzeby Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Wdecki Park Krajobrazowy. Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji 1-dniowego 8-godzinnego szkolenia dotyczącego zdobycia praktycznych umięjętności obsługi oprogramowania i narzędzi klasy GIS (geograficzny system informacji) w zakresie możliwości wykorzystnia w/w w pracach nad obszarami chronionego krajobrazu i parkami krajobrazowymi w województwie kujawsko-pomorskim, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego”. Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 Szacowanie kosztów wykonania wydawnictwa Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 Szacowanie kosztów usługi cateringowej Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 Szacowanie kosztów wykonania felietonu Szczegóły
Artykuł 17.10.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych wraz z elementami instalacyjnymi i montażem w budynkach partnerów i uczestników projektów „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej I Etap”; „Infostrada Kujaw i Pomorza2.0″, „Kultura w zasięgu 2.0″, które realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Świadczenie usług cateringowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach parków krajobrazowych na potrzeby Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Tucholski Park Krajobrazowy Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania, druku oraz dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły