Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.04.2019 Usługa wyżywienia uczestników jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach przedsięwzięcia pn: „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych – Nadgoplański Park Tysiąclecia”. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Usługa wyżywienia uczestników jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach przedsięwzięcia pn: „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych – Krajeński Park Krajobrazowy”. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Usługa wyżywienia uczestników jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach przedsięwzięcia pn: „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych – Wdecki Park Krajobrazowy”. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Usługa wyżywienia uczestników jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach przedsięwzięcia pn: „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych – Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy”. Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Przygotowanie i dostarczenie pomocy edukacyjnych na potrzeby realizacji przedsięwzięcia: „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Krajeńskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Tucholskim Parku Krajobrazowym, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym”. Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 Wykonanie opracowania ogólnej charakterystyki Tucholskiego Parku Krajobrazowego wraz z ewentualnym wyłączeniem wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 Wykonanie opracowania ogólnej charakterystyki Wdeckiego Parku Krajobrazowego wraz z weryfikacją w terenie i uściśleniem przebiegu granicy przedmiotowego parku krajobrazowego oraz ewentualne wyłączenie wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 Wykonanie opracowania ogólnej charakterystyki Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia wraz z weryfikacją w terenie i uściśleniem przebiegu granicy przedmiotowego parku krajobrazowego oraz ewentualne wyłączenie wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Oszacowanie wartości zamówienia polegającego na wykonaniu opracowania ogólnej charakterystyki Wdeckiego Parku Krajobrazowego wraz z weryfikacją w terenie i uściśleniem przebiegu granicy przedmiotowego parku krajobrazowego oraz ewentualne wyłączenie wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Oszacowanie wartości zamówienia polegającego na wykonaniu opracowania ogólnej charakterystyki Tucholskiego Parku Krajobrazowego wraz z weryfikacją w terenie i uściśleniem przebiegu granicy przedmiotowego parku krajobrazowego oraz ewentualne wyłączenie wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Oszacowanie wartości zamówienia polegającego na wykonaniu opracowania ogólnej charakterystyki Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia wraz z weryfikacją w terenie i uściśleniem przebiegu granicy przedmiotowego parku krajobrazowego oraz ewentualne wyłączenie wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły
Artykuł 18.03.2019 Zapytanie ofertowe na usługę wsparcia technicznego systemu Logosystem Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Zapytanie ofertowe na organizację IV Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej pt. „Ewaluacja – obowiązek czy klucz do uproszczeń w realizacji programów operacyjnych” Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do złożenia oferty na publikację w 2019 roku ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Zapytanie ofertowe na wynajem systemu do interaktywnego głosowania wraz z obsługą w dn. 11 marca 2019 r. w godz. 10:00-14:30 Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Rozeznanie rynku na: Przygotowanie koncepcji projektowej rewaloryzacji parku w Wieńcu Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Zapytanie ofertowe na usługę pt. „Opracowanie spójnego Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) trzech projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,„Kultura w zasięgu 2.0” wraz z opracowaniem logotypów projektów oraz opracowanie Księgi Identyfikacji Wizualnej, w skład której wejdą Księga Znaku, akcydensy i przykłady zastosowania znaku na gadżetach reklamowych” Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Zapytanie ofertowe na zapewnienie cateringu podczas konferencji Regiogmina, która odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w dn. 11 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług cateringowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach parków krajobrazowych na potrzeby Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług cateringowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach parków krajobrazowych na potrzeby Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Szczegóły