Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.08.2016 Zapytanie ofertowe na organizację XII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 08.08.2016 Zaproszenie do złożenia oferty Szczegóły
Artykuł 28.07.2016 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi opracowania graficznego i wydruku katalogu produktów eksportowych województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły
Artykuł 25.07.2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne, tłumaczenie i druk broszur poświęconych Inteligentnym specjalizacjom województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegóły
Artykuł 19.07.2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu i wykonanie stoiska województwa kujawsko-pomorskiego na Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2016 w Monachium Szczegóły
Artykuł 19.07.2016 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu 19-osobowej grupy do Niemiec, na Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2016 w Monachium odbywających się w dniach 4-6 października 2016 r. Szczegóły
Artykuł 19.07.2016 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie spotkań dla Partnerów projektu podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji Expo Real 2016 w Monachium, w Niemczech Szczegóły
Artykuł 19.07.2016 Zapytanie ofertowe na usługi biegłego rewidenta w ramach „Konkursu dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020” Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie: Planu działań krótkoterminowych i programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej oraz sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza za lata 2013-2015. Szczegóły
Artykuł 01.07.2016 Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku w zakresie kosztów opracowania ekspertyzy i instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, na potrzeby prowadzonego z urzędu postępowania o zamknięcie składowiska odpadów. Szczegóły
Artykuł 15.06.2016 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Szczegóły
Artykuł 15.06.2016 Zapytanie ofertowe z dnia 15 czerwca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 10.06.2016 Zapytanie ofertowe – Wykonanie dokumentacji projektowej Szczegóły
Artykuł 02.06.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr OR-VII-O.130.6.2016 na zakup oraz wdrożenie systemu ochrony poczty elektronicznej antyspam Szczegóły
Artykuł 13.05.2016 Zapytanie ofertowe – Przedmiotem zamówienia jest promocja Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w regionie za pomocą citylightów na 31 nośnikach. Szczegóły
Artykuł 06.05.2016 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie oraz montaż 124 tablic informacyjnych dla projektu partnerskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Zapytanie ofertowe na usługi biegłego rewidenta w ramach „Konkursu dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020” Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Zapytanie ofertowe na organizację VIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 06.04.2016 Zapytanie ofertowe – Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń z zakresu kwalifikowalności wydatków w perspektywie 2014-2020 (na różnym poziomie zaawansowania) dla 200 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu, w grupach po 25 uczestników. Szczegóły
Artykuł 04.04.2016 Nabór kandydatów na ekspertów oceniających wnioski złożone w Konkursie dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Szczegóły