Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.10.2016 Zapytanie ofertowe na organizację usługi hotelowo-gastronomicznej, wynajem sal szkoleniowych oraz przewozu dla pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń dla trzech grup pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zapytanie ofertowe z dnia 24.10.2016 r. Szczegóły
Artykuł 21.10.2016 Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na lata 2017-2019 Szczegóły
Artykuł 20.10.2016 Zapytanie o oferty szacunkowe w zakresie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i mobilnej Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Zapytanie ofertowe dotyczące druku wraz z przygotowaniem do druku publikacji pokonferencyjnej pod tytułem „Nowe wyzwania dla ewaluacji programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020” Szczegóły
Artykuł 11.10.2016 Zapytanie ofertowe na organizację spotkania szkoleniowego dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Zapytanie w procesie rozeznania rynku na realizację usługi obejmującej przygotowanie i realizację 2 jednodniowych szkoleń dla przedstawicieli Rad Decyzyjnych Lokalnych Grup Działania działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu funduszy europejskich 2014-2020 oraz jednodniowego szkolenia z zakresu animacji lokalnej dla pracowników Lokalnych Grup Działania. Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wyceny taboru kolejowego Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Zapytanie ofertowe na zakup bezprzewodowego systemu do głosowania (typu: jestem ZA / jestem PRZECIW / WSTRZ.SIĘ) dla 54 osób oraz zestawu mikrofonów bezprzewodowych – 80 osób dla członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 27.09.2016 Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania aktualizacji programów ochrony powietrza. Szczegóły
Artykuł 23.09.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie oraz przeprowadzenie promocji gospodarczo-inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego w dniach 8 – 16 października 2016 roku w miejscowości Rzym – Republika Włoska. Szczegóły
Artykuł 23.09.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dwóch studiów wykonalności dla zadań z zakresu kształcenia zawodowego w ramach szkolnictwa specjalnego planowanych do realizacji w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania: 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania: 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Inwestycje z zakresu modernizacji i wyposażenia placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe – w ramach szkolnictwa specjalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 20.09.2016 Zapytanie ofertowe – ESET Szczegóły
Artykuł 08.09.2016 Zapytanie ofertowe na organizację Regionalnego Forum Innowacji. Szczegóły
Artykuł 05.09.2016 Zapytanie ofertowe z dnia 2 września 2016 r. Szczegóły
Artykuł 01.09.2016 Zaproszenie do złożenia oferty na organizację konferencji Szczegóły
Artykuł 01.09.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie 4 w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 30.08.2016 Zapytanie ofertowe – usługa dostarczenia 2000 szt. tusz gęsi białej kołudzkiej wraz z ubojem i pakowaniem Szczegóły
Artykuł 30.08.2016 Zapytanie ofertowe na zakup Systemu Informacji Prawnej Szczegóły