Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.04.2017 Zapytanie ofertowe na zapewnienie cateringu podczas 2 spotkań, które odbędą się w dn. 16 i 30 maja 2017 r. w Toruniu Szczegóły
Artykuł 28.03.2017 Zapytanie ofertowe (w sprawie OR-VII-O.132.1.2017) na przedłużenie 1050 licencji programu antywirusowego marki ESET na okres 12 miesięcy o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro netto Szczegóły
Artykuł 27.03.2017 Zapytanie ofertowe na organizację szkolenia Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie badania dotyczącego projektu „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2016” Szczegóły
Artykuł 17.03.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na projekt, wykonanie i dostarczenie roll-upów, teczek konferencyjnych, długopisów, smyczy Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Usługa na doprowadzenie, instalację i udostępnianie dostępu do Internetu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – zapytanie ofertowe Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zapytanie ofertowe na usługę organizacji pilotażowego badawczo-promocyjnego rejsu kontenerowego na Wiśle z Gdańska do Płocka. Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 podczas cyklu spotkań informacyjnych pt. „Mama może wszystko!” Szczegóły
Artykuł 10.03.2017 Usługa polegająca na opracowaniu koncepcji oraz studium wykonalności dla projektu „Kultura w zasięgu 2.0”, który przygotowywany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Usługa wsparcia technicznego oprogramowania Logsystem – zapytanie ofertowe. Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Zapytanie ofertowe na organizację wizyty studyjnej do Chorwacji Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Zaproszenie do złożenia oferty Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Rozbudowa macierzy dyskowej EMC VNX 5300 o dodatkowe półki dyskowe oraz dyski – zapytanie ofertowe Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Zapytanie ofertowe na zakup usług telefonii komórkowej Szczegóły
Artykuł 26.01.2017 Opracowanie audytu energetycznego dla budynku użyteczności publicznej: budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Pl. Teatralnym 2 w Toruniu Szczegóły
Artykuł 20.01.2017 Sporządzenie ekspertyz wniosków o dofinansowanie w zakresie pomocy publicznej dla projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16 oraz RPKP.01.03.01-IZ.00-04-038/16 Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ I KONFERENCJI Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Nabór kandydatów na ekspertów oceniających wnioski złożone w II edycji Konkursu dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2016-2020 Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE usługę opracowania, wydruku i dystrybucji publikacji Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie felietonu na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche Szczegóły