Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.12.2016 Zapytanie ofertowe na zakup odzieży ochronnej i urządzeń pomiarowych dla pracowników Biura Kontroli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich na potrzeby wykonywania obowiązków służbowych. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Zapytanie ofertowe na zakup dwóch zestawów fotograficznych (aparat cyfrowy kompaktowy, torba do aparatu, karta pamięci) dla pracowników Biura Kontroli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich na potrzeby wykonywania obowiązków służbowych. Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Informacja dot. zapytania ofertowego z dnia 28 listopada 2016r. Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Zapytanie ofertowe na zakup bezprzewodowego systemu do głosowania (typu: jestem ZA / jestem PRZECIW / WSTRZ.SIĘ) dla 54 osób oraz zestawu mikrofonów bezprzewodowych dla członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Zapytanie ofertowe na zapewnienie sali konferencyjnej oraz usługi cateringowej w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Zapytanie ofertowe – Produkty spożywcze na spotkania i szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WK-P Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla grupy pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z zakresu księgowości (dla 30 osób) Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie, wykonanie i dostawę: kalendarzy książkowych, kalendarzy ściennych trójdzielnych, długopisów, notatników, teczek ofertowych oraz broszur. Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Zapytanie ofertowe na zapewnienie sali konferencyjnej oraz usługi cateringowej Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Zapytanie ofertowe na catering Szczegóły
Artykuł 21.11.2016 Zapytanie ofertowe na zapewnienie cateringu Szczegóły
Artykuł 18.11.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych oraz opracowanie projektu graficznego Szczegóły
Artykuł 15.11.2016 Zapytanie ofertowe na zapewnienie transportu Szczegóły
Artykuł 08.11.2016 Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę prasy i wydawnictw w 2017 roku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 07.11.2016 Zapytanie ofertowe na wykonanie filmu promocyjnego Szczegóły
Artykuł 28.10.2016 Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru partnera Szczegóły
Artykuł 27.10.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie studium wykonalności dla inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie 4 w Bydgoszczy na potrzeby funkcjonowania jednostek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły
Artykuł 27.10.2016 Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno–budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych nad robotami budowlanymi mającymi na celu dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych budynku internatu Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego przy ul. Opławiec 160 w Bydgoszczy, zgodnie z obowiązkami nałożonymi w postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak: WZ-5595/45/2010, z dnia 12 lutego 2010 r., które było przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.272.26.2016 (link: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/dostosowanie-do-wymogow-przepisow-przeciwpozarowych-budynku-internatu-okregowego-osrodka-doksztalcania-zawodowego-przy-ul-oplawiec-160-w-bydgoszczy-zgodnie-z-obowiazkami-nalozonymi-w-postanowieniu-k-2/) Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zapytanie ofertowe na organizację usługi hotelowo-gastronomicznej, wynajem sal szkoleniowych oraz przewozu dla pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń dla trzech grup pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły