Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.07.2020 Zapytanie ofertowe – Organizacja wydarzeń promocyjnych dotyczących mobilności rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim (konferencja, dwa rajdy rowerowe Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Zapytanie ofertowe na opracowanie inwentaryzacji budowlanej oraz dokumentacji konserwatorskiej – badania architektoniczne dla „Młyna Górnego” w Grudziądzu Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy pt. Koncepcja ostatniej mili dla Węzła logistycznego Bydgoszcz (Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski oraz Terminal Intermodalny Emilianowo), w ramach projektu COMBINE. Szczegóły
Artykuł 14.05.2020 Przedmiotem zapytania jest realizacja badań laboratoryjnych próbek materiału biologicznego (RNA SARS-CoV-2) oraz transport materiału biologicznego Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Zapytanie ofertowe na opracowanie inwentaryzacji budowlanej oraz dokumentacji konserwatorskiej – badania architektoniczne dla „Młyna Górnego” w Grudziądzu Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Zaproszenie do przedłożenia szacunkowej wartości zamówienia dotyczącego analizy „Koncepcja ostatniej mili dla Węzła Logistycznego Bydgoszcz”. Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji rozwoju produktów turystyki aktywnej (ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej) na terenie parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia usług doradztwa technicznego w ramach realizacji zadań w projekcie pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej– I etap” Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 Szacowanie wartości zamówienia dla zadania pn. „Opracowanie koncepcji rozwoju produktów turystyki aktywnej (ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej) na terenie parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim”. Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 Zakup i dostawa 5 szt. rowerów z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Ekologiczny edukator szkolny – Edycja 2020” w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia polegającego na “Implementacji bazy danych GIS (geographic information system) parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim do platformy internetowej Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Szacowanie wartości zamówienia dla zadania pn. Organizacja wydarzeń promocyjnych (rajdy i konferencja), dot. turystyki rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Przedłużenie gwarancji serwerów firmy HP Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 Zapytanie ofertowe na publikację w 2020 roku w prasie regionalnej ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Zaproszenie do przedłożenia szacunkowej wartości zamówienia dotyczącego analizy „Koncepcja ostatniej mili dla Węzła Logistycznego Bydgoszcz”. Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę doradczo-wdrożeniową, w zakresie przygotowania oraz nadzoru nad realizacją zadania: „Koncepcja rozwoju produktów turystyki aktywnej, z uwzględnieniem turystyki rowerowej na terenie parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Artykuł 13.02.2020 Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji, dla Partnera projektu „Kultura w zasięgu 2.0” – Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Zapytanie ofertowe na realizację transportu medycznego osób chorych psychicznie Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Zapytanie ofertowe na koordynację działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących oferty Szlaku Piastowskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Zapytanie ofertowe na wykonanie felietonu z prezentacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche, które odbędą się w dniach 17-26 stycznia 2020 roku w Berlinie. Szczegóły