Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.07.2019 Zapytanie ofertowe na przedłużenie posiadanych 1100 licencji oraz dokupienie 100 licencji na program antywirusowy marki ESET na okres 12 miesięcy Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Rozeznanie rynku – szacowanie wartości zamówienia Opracowanie „Koncepcji przebiegu tras EuroVelo nr 2 i 9 w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Oszacowanie wartości zamówienia polegającego na opracowaniu koncepcji funkcjonowania wraz z uruchomieniem działalności Kawiarenki Naprawczej – Punktu Ponownego Użycia (KN – PPU) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Bydgoszczy i Torunia (MOF). Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Usługa organizacji uroczystej gali wręczenia nagród laureatom konkursu „Ekologiczny edukator szkolny- II Edycja 2019″ Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę Voucherów podróżnych na zorganizowany wypoczynek dla laureatów konkursu dla dziennikarzy i blogerów „Lubię tu być… na zielonym!” w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Zapytanie ofertowe na sporządzenie koncepcji projektowej rewaloryzacji parku w Wieńcu (woj. kujawsko-pomorskie) współfinansowanego z projektu HICAPS – Historical Castle Parks (Program Interreg Europa Środkowa) oraz własnych opracowań uzupełniających. Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wraz z przeszkoleniem i serwisem urządzenia do nauki chodu NF-Walker 2, Xs Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Wykonanie opracowania Krajeńskiego Parku Krajobrazowego służącego do przygotowania sprawozdania o ochronie przyrody i krajobrazu (OS-7) przedkładanego corocznie do Głównego Urzędu Statystycznego. Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Wykonanie opracowania Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego służącego do przygotowania sprawozdania o ochronie przyrody i krajobrazu (OS-7) przedkładanego corocznie do Głównego Urzędu Statystycznego. Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Wykonanie opracowania Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego służącego do przygotowania sprawozdania o ochronie przyrody i krajobrazu (OS-7) przedkładanego corocznie do Głównego Urzędu Statystycznego. Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Wykonanie opracowania Brodnickiego Parku Krajobrazowego służącego do przygotowania sprawozdania o ochronie przyrody i krajobrazu (OS-7) przedkładanego corocznie do Głównego Urzędu Statystycznego. Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Zapytanie ofertowe – audyt Wiślanej Trasy Rowerowej Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wraz z przeszkoleniem i serwisem urządzenia do nauki chodu NF-Walker 2, Xs Szczegóły
Artykuł 29.05.2019 Zapytanie ofertowe na organizację kompleksowej zagranicznej wizyty studyjnej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, (zwanego dalej Ośrodkiem) w jednym z następujących państw członkowskich UE: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, wraz z zakwaterowaniem, transportem, wyżywieniem, zapewnieniem tłumacza i opiekuna grupy – w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym”. Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 Oszacowanie wartości zamówienia dot. organizacji kompleksowej zagranicznej wizyty studyjnej Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Szacowanie wartości zamówienia – audyt Wiślanej Trasy Rowerowej Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na Konferencję Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) do Warszawy w dniach 12-13.06.2019 Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Oszacowanie wartości zamówienia polegającego na opracowaniu koncepcji funkcjonowania wraz z uruchomieniem działalności Parku Ponownego Użycia (PPU) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Bydgoszczy i Torunia (MOF). Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Zapytanie ofertowe na opracowanie autorskiego projektu oraz wykonanie, dostarczenie, montaż i demontaż stoiska województwa kujawsko-pomorskiego oraz Partnerów Projektu – Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. i Gminy Miasta Toruń na „X Konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) w Warszawie w dn. 12-13 czerwca 2019 r wraz z obsługą techniczną w okresie odbywania się targów Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Koncepcja projektowej rewaloryzacji parku w Wieńcu Szczegóły