Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.09.2019 Usługa przeprowadzenia 6 godzinnych warsztatów mykologicznych na potrzeby Województwa Kujawsko–Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Zapytanie ofertowe – pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi zaprojektowania i wybudowania budynku warsztatów praktycznej nauki zawodu, w Bydgoszczy w ramach projektu pn. „Usłyszeć potrzeby – wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy” Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 Zapytanie ofertowe na organizację 6-dniowego kompleksowego szkolenia metodycznego przeprowadzonego na terenie Polski (1 dzień) oraz w jednym z następujących państw: Francja, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Chorwacja (5 dni) w 2 Ośrodkach Edukacji Ekologicznej, (zwanych dalej Ośrodkami), wraz z zakwaterowaniem, transportem, wyżywieniem oraz zapewnieniem tłumacza – w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym”. Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Zakup, wdrożenie i utrzymanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP) Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania ,,Remont pokrycia dachowego budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 4” Szczegóły
Artykuł 03.09.2019 Zapytanie ofertowe na organizację 6-dniowego kompleksowego szkolenia metodycznego przeprowadzonego na terenie Polski (1 dzień) oraz w Wielkiej Brytanii (5 dni) w 2 Ośrodkach Edukacji Ekologicznej, (zwanych dalej Ośrodkami), wraz z zakwaterowaniem, transportem, wyżywieniem oraz zapewnieniem tłumacza – w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym”. Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Szacowanie oferty cenowej na opracowanie w języku angielskim Transnarodowej strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych w Europie Środkowej Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPEWNIENIE DEKORACJI KWIATOWEJ „ZIELONA ŚCIANA” O WYM. 10 M X 3 M (SZER. X WYS.) NA POTRZEBY WYDARZENIA „ZDROWA ENERGIA MIAST”, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 18 WRZEŚNIA 2019 R. W HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 4 W INOWROCŁAWIU Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Zapytanie ofertowe na usługę transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) dot. zadania pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na IX edycję Property Forum 2019 do Warszawy w dniach 10-12 września 2019 roku Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację 6-dniowego kompleksowego szkolenia metodycznego przeprowadzonego na terenie Polski (1 dzień) oraz w Wielkiej Brytanii (5 dni) w 2 Ośrodkach Edukacji Ekologicznej, (zwanych dalej Ośrodkami), wraz z zakwaterowaniem, transportem, wyżywieniem oraz zapewnieniem tłumacza – w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym”. Szczegóły
Artykuł 12.08.2019 Szacowanie wartości zamówienia na przygotowanie i dostawę materiałów promocyjnych wspomagających edukację przyrodniczą na potrzeby realizacji projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 12.08.2019 Szacowanie wartości zamówienia na organizację 6-dniowego kompleksowego szkolenia metodycznego przeprowadzonego na terenie Polski (1 dzień) oraz w Wielkiej Brytanii (5 dni) w 2 Ośrodkach Edukacji Ekologicznej, (zwanych dalej Ośrodkami), wraz z zakwaterowaniem, transportem, wyżywieniem oraz zapewnieniem tłumacza – w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być. na zielonym”. Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.08.2019 Zapytanie ofertowe Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 Zapytanie ofertowe – Usługa przeprowadzenia sześciu 6-godzinnych warsztatów plastycznych z rysunku pod nazwą „Przyroda w parkach województwa kujawsko-pomorskiego” dla grup dzieci i młodzieży szkolnej liczących od 30-40 uczestników, które biorą udział w warsztatach ekologicznych i zielonych szkołach w ramach realizacji projektu pn. „ Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być…na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Oszacowanie wartości zamówienia polegającego na przeprowadzeniu sześciu 6-godzinnych warsztatów plastycznych z rysunku pod nazwą „Przyroda w parkach województwa kujawsko-pomorskiego” dla grup dzieci i młodzieży szkolnej liczących od 30-40 uczestników, które biorą udział w warsztatach ekologicznych i zielonych szkołach w ramach realizacji projektu pn. „ Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być…na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie koncepcji funkcjonowania wraz z uruchomieniem działalności Kawiarenki Naprawczej – Punktu Ponownego Użycia w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Bydgoszczy i Torunia (MOF) Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Zapytanie ofertowe – opracowanie Koncepcji przebiegu tras EuroVelo nr 2 i 9 w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Zapytanie ofertowe na przedłużenie posiadanych 1100 licencji oraz dokupienie 100 licencji na program antywirusowy marki ESET na okres 12 miesięcy Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Rozeznanie rynku – szacowanie wartości zamówienia Opracowanie „Koncepcji przebiegu tras EuroVelo nr 2 i 9 w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły