Interpelacje i zapytania (VI kadencja 2019)

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.04.2019 interpelacja radnego Jerzego Gawędy w sprawie przejazdów koleją turystyczną „retro” – KS-S.0003.14.2019 Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 interpelacja radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie konieczności modernizacji fragmentu drogi wojewódzkiej nr 237 na odcinku Łyskowo – Gostycyn – KS-S.0003.13.2019 Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 interpelacja radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie przystanku kolejowego Bydgoszcz Błonie – KS-S.0003.12.2019 Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 zapytanie radnego Jerzego Gawędy w sprawie statusu prawnego nieruchomości dworca autobusowego w Inowrocławiu – KS-S.0003.11.2019 Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 interpelacja radnego Wojciecha Jaranowskiego w sprawie przywrócenia zlikwidowanych połączeń autobusowych na terenie Miasta i Gminy Lubraniec – KS-S.0003.10.2019 Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 zapytanie radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie inwestycji realizowanych przez spółki: KPIM, TARR, KPAI – KS-S.0003.9.2019 Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 zapytanie radnego Rafała Sobolewskiego w sprawie bezumownego korzystania z rurociągu krytego na drodze wojewódzkiej nr 265 w Kruszynie – KS-S.0003.8.2019 Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie organizacji 11. edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego – KS-S.0003.7.2019 Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 zapytanie radnego Jacka Gajewskiego w sprawie zasad i terminu uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – KS-S0003.6.2019 Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 zapytanie radnego Jerzego Gawędy w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T – KS-S.0003.5.2019 Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie planowanego remontu, przebudowy i modernizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu – KS-S.0003.4.2019 Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 interpelacja radnego Michała Czepka w sprawie przywrócenia międzypowiatowej komunikacji publicznej na trasie Grudziądz – Chełmno – KS-S.0003.3.2019 Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie aktualnych prac związanych z inwestycją dotyczącą modernizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Bydgoszcz – Gołańcz zapisaną w Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 – KS-S.0003.2.2019 Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 interpelacja radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie zmiany reguł funkcjonowania Lokalnych Grup Działania – KS-S.0003.1.2019 Szczegóły