Sejmik

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.08.2019 29.08.2019 r.- Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 05.08.2019 2.09.2019 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie przekierowania środków w ramach RPO WK-P 2014-2020 na dotacje kosztów wymiany starych pieców i kotłów węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych – KS-S.0003.25.2019 Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 zapytanie radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie realizacji umowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bydgoszczy w ramach projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” – II etap – KS-S.0003.24.2019 Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 interpelacja radnego Jacka Chmarzyńskiego w sprawie wykonania przejścia dla pieszych w Przysiersku na drodze wojewódzkiej nr 240 – KS-S.0003.23.2019 Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 interpelacja radnego Michała Czepka w sprawie wsparcia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu – KS-S.0003.22.2019 Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 VIII sesja Sejmiku Województwa -24.06.2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 wydruki głosowań z VIII sesji Sejmiku – 24.06.2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 protokół Nr VII/19 z VII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 7 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 protokół Nr VI/19 z VI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 porządek obrad VIII sesji Sejmiku WK-P – 24 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 VII – uroczysta sesja Sejmiku Województwa -7.06.2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 VI sesja Sejmiku Województwa -27.05.2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 17.06.2019 – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 18.06.2019 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 17.06.2019 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 19.06.2019 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 18.06.2019 r.- Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 13.06.2019 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 zapytanie radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie działalności Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – KS-S.0003.21.2019 Szczegóły