Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 4/TZ/2018 w dniu 16 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej magistralnej dn600 od EC1 do komory S16 przy ul. Ukośnej, Kołowej na części dz. nr: 58, 60, 61 obręb 46 w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 16.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 3/TZ/2018 w dniu 16 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie punktu ładunkowego na stacji Aleksandrów Kujawski (linia kolejowa nr 18 Kutno – Piła Główna) na dz. nr: 15/1 i 16/25 obręb 0001 w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 16.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 1/CP/2018 w dniu 16 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na skablowaniu odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV (ułożenie kabla Sn 15 kV oraz zabudowa słupa SN 15 kV) na dz. nr: 137/56, 137/28, 137/60, 137/57 obręb Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota. Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 2/TZ/2018 w dniu 10 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej od kotłowni przy ul. Narutowicza 16 do projektowanego osiedla mieszkalnego przy ul. Kościelnej na dz. nr 39/21 obręb 0001 w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 1/TZ/2018 w dniu 4 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 41/1 obręb 7 oraz na dz. nr 63/1 obręb 2 w Inowrocławiu. Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 63/CP/2017 w dniu 21 grudnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” na dz. nr: ZLEWNIA K1: 35, 1, 3 obręb 80; ZLEWNIA K2: 164, 282/1 obręb 112; ZLEWNIA K4, K5: 32/2 obręb 118; 35/8, 35/7, 113, 114 obręb 126; 1, 2, 4, 11 obręb 109; ZLEWNIA K8, K9: 84/1, 84/12, 87, 83/3, 254/3 obręb 178; 171, 226 obręb 173; 1 obręb 172; ZLEWNIA K10, K10.1: 20/4, 20/2, 67, 68, 21/1 obręb 66; 19, 15/3, 14 obręb 64; 1 obręb 55; 23/109 obręb 71; 15/3 obręb 64; ZLEWNIA K13, K13.1: 23/72 obręb 71; 57, 58 obręb 73; 100, 128, 129 obręb 84; 189, 184/8 obręb 85; ZLEWNIA K24: 23/4 obręb 193; 109 obręb 197; 23/3, 23/6, 35 obręb 176; 157, 216 obręb 486; ZLEWNIA K25: 143, 144 obręb 206; 194/1, 194/2, 197, 198 obręb 487 położonych w rejonie ulic: Zygmunta Augusta, Unii Lubelskiej, Bocianowo, Żółkiewskiego, Świeckiej, Chocimskiej, Pomorskiej, Kościuszki, Marszałka Focha, Karmelickiej, Powstańców Wielkopolskich, Sportowej, C. Skłodowskiej, Gdańskiej, 11 Listopada, Kasprzaka, Nakielskiej, Stawowej, Lubelskiej, Dolina, Szubińskiej, Wyszyńskiego, Gajowej, Ceramicznej, Bałtyckiej, Lęborskiej, Fordońskiej w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 62/CP/2017 w dniu 21 grudnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr: 416/5, 416/19, 416/22, 416/28, 416/30, 416/31 w miejscowości Smolniki, gmina Szubin. Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 61/CP/2017 w dniu 5 grudnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu” na dz. nr: 353/12, 353/13, 355/4 obręb 12; 340, 341 obręb 13; 26, 49, 53/3, 57/1, 57/3, 57/5, 58/1, 58/2, 82/1, 82/2, 83, 84, 85/1, 85/2, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 141, 225 obręb 14; 115, 116, 117, 153/2, 157, 168, 181/1, 181/2, 181/3, 183/1, 183/2 obręb 16; 37/1, 37/2, 38, 43/1, 43/2, 64/1, 64/2, 64/3, 65/2, 72, 74, 77/3, 77/4, 77/5 obręb 17; 163, 191, 192, 193/3, 193/4, 196, 197, 199/1, 201, 221, 222/2, 222/3, 222/4 obręb 18; 3/2 obręb 20. Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 32/TZ/2017 w dniu 5 grudnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenach leśnych pomiędzy ul. Roztoczańską a ul. Andrzeja Kmicica na dz. nr: 246/3, 242/4, 242/7 obręb 0355; 246/9, 247/5, 247/11, 247/9, 247/7, 247/8, 249/3 obręb 0278; 242/2 obręb 0356 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 31/TZ/2017 w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku nr 2 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na terenie C.S.Log.Grudziądz w Kompleksie Wojskowym 1580 na dz. nr 28/8 w miejscowości Grupa (zadanie 11749), gmina Dragacz Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 30/TZ/2017 w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 442/29 obręb 041003_4 Nakło n/Notecią 0001, gmina Nakło nad Notecią Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 29/TZ/2017 w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania byłego kino-klubu – budynku nr 27 na budynek koszarowy na dz. nr 7/7 obręb 29, miasto Grudziądz Szczegóły