Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 9/CP/2018 w dniu 16 marca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na dz. nr: 118/19, 118/4, 119/5, 119/15, 119/14, 120/16, 120/12, 127 obręb Białe Błota, gmina Białe Błota. Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 8/CP/2018 w dniu 12 marca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PCV DN200 od budynku SUW przy ul. Mickiewicza przez ul. Spokojną, Dworcową, Zamkniętą z wpięciem w istniejącą sieć wodociągową w ul. Dworcowej na dz. nr: 528, 453/8, 452/3, 450/2, 449/8, 449/5, 466/1, 471/1, 470/1, 469/3, 469/5, 468/5, 468/18, 468/14, 468/16, 468/17, 468/8, 882/13, 881/9, 881/10, 881/2, 881/3, 861, 1002/1, 1002/2, 1020/6, 1020/10, 1020/11, 1020/7 położonych w miejscowości Żnin, gmina Żnin. Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 12/TZ/2018 w dniu 2 marca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białowieża – dz. nr: 119/1, 119/2 oraz Krukówko – dz. nr 10/1, gmina Mrocza. Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 7/CP/2018 w dniu 7 marca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej, słupa SN 15 kV, linii kablowej SN 15 kV i przyłącza kablowego NN 0,4 kV w celu przyłączenia do sieci ENEA Operator na terenie części dz. nr: 31, 30, 27/4 obręb Krotoszyn oraz na dz. nr: 109/1, 97/2, 97/1, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/19 obręb Wolice, gmina Barcin. Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 6/CP/2018 w dniu 26 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr: 589/2, 626/19, 626/18, 626/12, 626/13, 626/15, 626/16, 626/17, 879/2, 879/10, 879/28, 879/34, 879/35 w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 5/CP/2018 w dniu 26 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15 kV wraz ze złączem kablowym SN 15 kV dla zasilania kompleksu wojskowego – potrzeby 3. NSB. określone zadaniem 2HQ 15001/2-8 na dz. nr: 2/22, 2/29, 2/28, 1/2, 2/26, 2/27 obręb 274; 9, 7/3 obręb 275; 112 obręb 70; 23/46, 23/55, 23/129, 23/72, 23/48, 23/49, 18/7, 23/109, 3/6 obręb 71; 7/1, 58, 57 obręb 73; 409, 410 obręb 74; 99, 98 2, 97 obręb 87 położonych w rejonie ulic Madalińskiego, Stawowej, Ks. Schulza i Szubińskiej w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 4/CP/2018 w dniu 21 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn90PE na dz. nr: 14/40, 153 obręb 316; 1/33, 1/34, 1/35 obręb 321; 1/23 obręb 322 położonych przy ul. Grunwaldzkiej i Wróblowej w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 11/TZ/2018 w dniu 21 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie przepustu w km 31,456 linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny” na dz. nr 141/2 obręb 0030 Rzeżewo, gmina Lubień Kujawski. Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 3/CP/2018 w dniu 16 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej podziemnej WN 110 kV wraz ze światłowodem na dz. nr: 37/4, 206/1, 207/1, 208/1, 209/1, 211 obręb Mirowice, gmina Pruszcz; dz. nr: 72/1, 73, 33, 52 obręb Sienno, dz. nr: 102, 99/9, 19/2, 91/8, 52/1 obręb Dobrcz, dz. nr: 94/6, 97/180 obręb Borówno, dz. nr: 193/10, 193/6, 12/2, 201/1, 202/7, 203/2 obręb Włóki, dz. nr: 40, 17, 44/1, 55/22, 55/20, 55/23, 29/1 obręb Gądecz, dz. nr: 52, 51/1, 53/5, 120, 156/1, 102/11, 102/10 obręb Strzelce Górne, gmina Dobrcz; dz. nr: 41/1, 130, 129 obręb Jarużyn, dz. nr: 1078, 22311/1, 22330, 22325 obręb Osielsko, gmina Osielsko; na dz. nr 333/3 obręb 0386, części dz. nr 12 obręb 0388 położnej poza granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dz. nr: 48, 43, 49 obręb 0387, części dz. nr 44 obręb 0387 położonej poza granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, części dz. nr: 46/1, 47/1 obręb 0389 położnych poza granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dz. nr: 7, 1, 8 obręb 0246, dz. nr: 10, 1, 11 obręb 0245, dz. nr: 12, 2/4, 10/3 obręb 0244, części dz. nr 1/1 obręb 0244 położnej poza granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dz. nr: 15/2 obręb 0243, części dz. nr: 10/15, 15/5, 15/1 obręb 0243 położonych poza granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dz. nr 1/5 obręb 0277, znajdujących się na terenie Miasta Bydgoszcz. Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 10/TZ/2018 w dniu 6 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Nakle nad Notecią ul. Piaskowa i M. Drzymały na dz. nr 2627 obręb 0001 Nakło nad Notecią, gmina Nakło nad Notecią. Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 9/TZ/2018 w dniu 2 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Skępe, Rumunki Skępskie, Koziołek, Gozdy (gmina Mochowo) – Koziołek, Modrzewie” na dz. nr 791/3 obręb 0005 Skępe oraz dz. nr: 687, 571/3, 571/5 obręb 0002 Czermno, gmina Skępe. Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 8/TZ/2018 w dniu 2 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie dworca kolejowego w Złotnikach Kujawskich przy ul. Dworcowej 16 wraz ze zmianą zagospodarowania terenu oraz niwelacją terenu, budowie dworca tymczasowego oraz przebudowie lub budowie towarzyszącej infrastruktury technicznej na dz. nr 98/47 obręb Złotniki Kujawskie, gmina Złotniki Kujawskie. Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 2/CP/2018 w dniu 30 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, szafy kablowej typu SK4 i przyłącza kablowego 0,4 kV z zestawem kablowo-pomiarowym na dz. nr: 282/118, 282/120, 284/35, 284/28, 284/24, 309/6, 309/12 obręb Murowaniec, gmina Białe Błota. Szczegóły
Artykuł 25.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 7/TZ/2018 w dniu 25 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn. „Budowa kompleksu polikliniki”, polegającego na budowie: budynku głównego wraz z dwoma łącznikami do budynków sąsiednich, dróg, placów, miejsc postojowych, ciągów pieszych, przyłączy, podziemnej instalacji doobiektowych, oświetlenia zewnętrznego oraz rozbudowie istniejącego wjazdu na działkę, na dz. nr 3/4 obręb 0120 Miasto Bydgoszcz położonej przy ul. Powstańców Warszawy w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 25.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 6/TZ/2018 w dniu 25 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Bydgoszczy przy ul. Nowotoruńskiej na dz. nr 78 obręb 287 Bydgoszcz. Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 5/TZ/2018 w dniu 22 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej o napięciu 110 kV wraz ze światłowodem relacji GPZ Farma Wiatrowa – GPZ Zapluskowęsy na dz. nr 52/1 obręb Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Artykuł 16.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 1/CP/2018 w dniu 16 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na skablowaniu odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV (ułożenie kabla Sn 15 kV oraz zabudowa słupa SN 15 kV) na dz. nr: 137/56, 137/28, 137/60, 137/57 obręb Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota. Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 63/CP/2017 w dniu 21 grudnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” na dz. nr: ZLEWNIA K1: 35, 1, 3 obręb 80; ZLEWNIA K2: 164, 282/1 obręb 112; ZLEWNIA K4, K5: 32/2 obręb 118; 35/8, 35/7, 113, 114 obręb 126; 1, 2, 4, 11 obręb 109; ZLEWNIA K8, K9: 84/1, 84/12, 87, 83/3, 254/3 obręb 178; 171, 226 obręb 173; 1 obręb 172; ZLEWNIA K10, K10.1: 20/4, 20/2, 67, 68, 21/1 obręb 66; 19, 15/3, 14 obręb 64; 1 obręb 55; 23/109 obręb 71; 15/3 obręb 64; ZLEWNIA K13, K13.1: 23/72 obręb 71; 57, 58 obręb 73; 100, 128, 129 obręb 84; 189, 184/8 obręb 85; ZLEWNIA K24: 23/4 obręb 193; 109 obręb 197; 23/3, 23/6, 35 obręb 176; 157, 216 obręb 486; ZLEWNIA K25: 143, 144 obręb 206; 194/1, 194/2, 197, 198 obręb 487 położonych w rejonie ulic: Zygmunta Augusta, Unii Lubelskiej, Bocianowo, Żółkiewskiego, Świeckiej, Chocimskiej, Pomorskiej, Kościuszki, Marszałka Focha, Karmelickiej, Powstańców Wielkopolskich, Sportowej, C. Skłodowskiej, Gdańskiej, 11 Listopada, Kasprzaka, Nakielskiej, Stawowej, Lubelskiej, Dolina, Szubińskiej, Wyszyńskiego, Gajowej, Ceramicznej, Bałtyckiej, Lęborskiej, Fordońskiej w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 62/CP/2017 w dniu 21 grudnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr: 416/5, 416/19, 416/22, 416/28, 416/30, 416/31 w miejscowości Smolniki, gmina Szubin. Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 61/CP/2017 w dniu 5 grudnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu” na dz. nr: 353/12, 353/13, 355/4 obręb 12; 340, 341 obręb 13; 26, 49, 53/3, 57/1, 57/3, 57/5, 58/1, 58/2, 82/1, 82/2, 83, 84, 85/1, 85/2, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 141, 225 obręb 14; 115, 116, 117, 153/2, 157, 168, 181/1, 181/2, 181/3, 183/1, 183/2 obręb 16; 37/1, 37/2, 38, 43/1, 43/2, 64/1, 64/2, 64/3, 65/2, 72, 74, 77/3, 77/4, 77/5 obręb 17; 163, 191, 192, 193/3, 193/4, 196, 197, 199/1, 201, 221, 222/2, 222/3, 222/4 obręb 18; 3/2 obręb 20. Szczegóły