Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 2/KW/2018 w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym dla inwestycji polegającej na budowie cieplarni doświadczalno-ekspozycyjnej w Ogrodzie Botanicznym IHAR-PIB na dz. nr 4 obręb 361 położonej przy ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 20/CP/2018 w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej SN-15 kV na części dz. nr: 109, 110, 113, 132, 177, 178, 212, 230, 233 obręb 18 położonych przy ul. Piastowskiej, Skrzyńskiego, Chłopickiego w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 12.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 1/KW/2018 w dniu 12 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej (mikroinstalacji), instalacji fotowoltaicznych do 3 kW wraz z linią zasilającą oraz budowie stacji meteorologicznej na maszcie, na potrzeby dydaktyczne Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego na dz. nr 86/5 obręb 337 położonej przy ul. Al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 20/TZ/2018 w dniu 5 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 26 z dotychczasowego kasyna na klub żołnierski, położonego przy ul. Czwartaków 1 w Brodnicy na dz. nr 868/1 obręb 1 – Brodnica Miasto Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 19/TZ/2018 w dniu 5 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Nakle nad Notecią pomiędzy ul. Piaskową a ul. M. Drzymały na dz. nr 2537/3 obręb 0001 Nakło nad Notecią Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 19/CP/2018 w dniu 5 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie umocnienia brzegu z budową slipu na terenie Toru Regatowego w Brdyujściu na dz. nr: 2/1, 3/2 obręb 257; 53/9, 53/10 obręb 256 przy ul. Witebskiej 26 w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 18/CP/2018 w dniu 5 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na dz. nr: 59, 64/2, 64/3, 65/2, 72, 78/2, 79/2, 84/5, 80, 81, 82, 86, 87/2 obręb 115; 4, 5, 8/6, 9, 17, 20/33, 20/34 obręb 78 położonych przy ul. Żeglarskiej i Nadrzecznej w Bydgoszczy Szczegóły