Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 3/CP/2019 w dniu 14 stycznia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr: 44/13, 118/2, 44/11, 97, 44/9, 104/4, 55/5, 55/6, 55/7, 44/7, 45/12, 45/10, 45/8, 45/6, 105/1, 106, 46/4, 46/3, 46/2, 46/1, 54/6, 54/7, 54/3, 54/5, 54/4, 55/1, 56, 63, 123, 118/1, 116/5, 115, 113, 112/1, 112/3, 112/4, 111/1, 111/2, 111/3, 110/2, 109/1, 109/2, 125/1, 682/5, 641/2, 641/1, 640, 639/1, 639/2, 638, 637/4, 637/3, 254/6, 254/5, 622/4, 621/1, 621/2, 622/3, 620, 619/4, 616/3, 605, 604, 603, 602, 610/1, 610/2, 608/2, 608/1, 534/3, 609/1, 609/2, 534/4, 303, 320, 322, 333, 334, 332, 338, 337/2, 645/2, 600, 596, 594/1, 594/4, 594/3, 593, 467, 468, 469, 345, 326, 324, 344, 343, 342, 341, 461, 337/1, 335, 336/4, 336/3, 458, 459, 460, 346/2, 457, 456, 454, 453, 455, 444, 443, 440/5, 440/2, 440/1, 421, 420, 419, 316, 315, 418, 417, 416, 415, 414, 310, 413/1, 413/2, 412, 410, 411, 309, 281, 283, 285, 158/1, 158/2, 159, 160/2, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 356/6, 356/5, 220, 559/1, 597, 615, 616/1, 616/2, 617, 613/3, 613/2, 613/1, 612, 590/2, 631/1, 651/1, 651/2, 650, 647/1, 647/2, 646/2, 646/1, 645/1, 632/1, 632/2, 648, 649, 653/1, 653/7, 654, 633/4, 633/7, 636, 633/2, 633/1, 633/6, 634/2, 634/1, 635/2, 635/1, 261/2, 262, 263/1, 263/6, 263/5, 263/4, 264/1, 265/2, 265/1, 271, 272, 273, 276/2, 276/1, 274, 275, 277, 278, 279/1, 279/2, 279/3, 270/2, 270/1, 269/1, 269/2, 282, 153, 154, 155, 156, 157, 280, 308, 307, 306, 305, 304, 289, 290, 284, 286/2, 286/1, 287/1, 287/2, 288/4, 288/3, 297/2, 297/1, 330, 328, 331, 329, 327, 325, 323, 631/2, 40/2, 39/2, 39/3, 41/3, 36/2, 37, 38, 68/1, 94/20, 465, 464, 463, 462/1, 352, 353, 354 obręb Tryszczyn oraz na dz. nr: 117/5, 265, 269/4, 269/6, 269/8, 269/9, 269/10, 269/11, 269/1, 268/19, 268/20, 268/3, 268/15, 268/16, 268/11, 268/7, 268/25, 268/26, 268/27, 261, 264/14, 264/17, 264/12, 265/9, 263/4, 265/10, 252/12, 252/2, 252/10, 252/3, 252/7, 270/1, 270/15, 270/14, 270/12, 270/13, 270/10, 270/11, 270/8, 270/2, 270/3, 270/4, 270/7, 260/5, 259, 258, 257, 246/3, 253/3, 253/8, 242/2, 253/7, 252/8, 252/5, 274/5, 274/6, 273/9, 273/5, 273/8, 272/5, 272/6, 272/3, 272/4, 255/3, 255/4, 255/5, 255/6, 256/1, 256/4, 256/7, 256/8, 256/9, 256/10, 254, 267/7, 267/8, 267/9, 267/10, 271/9, 271/10, 271/11, 271/12, 271/14, 271/20, 271/13, 271/15, 271/16, 265/5, 265/6, 266/2, 265/7, 265/8, 282/3, 137, 138, 139/1, 139/2, 140/10, 136/1, 136/2, 135/2, 140/7, 140/8, 133, 140/9, 132/1, 140/1, 132/2, 108/7, 108/2, 117/2, 128/5, 140/2, 140/4, 158, 166, 159/2, 159/3, 159/4, 160/3, 160/4, 160/5, 160/8, 161/4, 140/5, 161/20, 161/16, 161/22, 161/23, 161/21, 161/17, 162/4, 140/6, 162/5, 162/2, 162/6, 163/4, 163/7, 163/6, 163/8, 163/9, 251/2, 246/5, 262/1, 262/2, 247, 260/1, 260/4, 260/6, 260/7, 97/5, 283/1, 285/1, 282/5, 282/6, 281/4, 281/8, 281/9, 281/6, 281/7, 281/10, 281/11, 283/2, 280/3, 280/4, 279, 278/3, 278/4, 277/2, 277, 276, 275/6, 275/5, 275/3, 275/4, 274/3, 274/4, 273/3, 27, 111/2, 111/1, 112, 110, 113/9, 164, 115, 114/1, 131/4, 320, 321, 322, 116/8, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 290, 289, 73, 74/9, 74/10, 74/11, 74/5, 74/8, 75/1, 76/1, 76/2, 77, 81, 81/1, 81/2, 83, 82/2, 82/1, 84/1, 84/2, 85, 86/6, 86/3, 86/4, 90, 91, 94, 96/1, 257/1, 134/2, 92/8, 97/25, 97/22, 227/7, 227/5, 92/6, 92/5, 92/7, 93/1, 93/2, 163/11, 163/10, 163/12, 250, 249, 256, 192, 245, 244, 228/6, 227/4, 243 obręb Wtelno, gmina Koronowo. Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 2/CP/2019 w dniu 8 stycznia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Tadeusza Kościuszki na części dz. nr 73/3 obręb 11 i 326/4 obręb 4 w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 1/CP/2019 w dniu 8 stycznia 2019r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza gazowego do budynku usługowego wraz z lokalizacją zbiornika na gaz propan-butan o pojemności 6400 litrów na dz. nr 441/8 obręb Brodnica-Miasto przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w Brodnicy. Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 62/CP/2018 w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV dla zasilania oświetlenia drogowego węzła Pawłówek drogi ekspresowej S5 na dz. nr: 68/11, 287/1, 287/2, 70/2, 70/4, 72/2, 74, 73/7, 76/8, 76/9 obręb Pawłówek, gmina Sicienko. Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 54/CP/2018 w dniu 5 grudnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV i złącza kablowego ZK-SN 4p w Brodnicy w ulicy Cmentarnej, Alei Józefa Piłsudskiego, Rondo Olsztyńskie, Strażackiej i gen. Władysława Sikorskiego na dz. nr: 35/6, 44/6, 43/4, 33/10, 34/6, 35/7, 313/10, 438/12, 434/2, 438/10, 439/3, 449/3, 440/1, 441/9, 441/3, 441/7, 442/7, 442/3, 442/5, 442/1, 443/1, 444/1, 445/1, 446/1, 2456/2, 2459/2, 2461/2, 2465/2, 2466/2, 2401/4, 2469/2, 2470/2, 2471/1, 2474/2, 2401/2, 2479/1, 2480/1, 2481/1, 2485/2, 2401/6, 2533/1, 2486/1, 2487/1, 2488/1, 2489/1, 2490/1, 2491/1, 2492/1, 2493/1, 2494/1, 2495/1, 2496/1, 2497/1, 2498/1, 2499/1, 2401/4, 2502/1, 2401/1, 2505/1, 2401/8, 2450/2, 2346/5, 2447/5, 2452/3, 2452/16, 2346/8, 2447/30, 2450/4, 273/1, 300/1, 300/2, 301/6, 301/7, 301/3, 301/5, 309/2, 309/4, 310/8, 310/6, 316/8, 2454/1 obręb Brodnica – Miasto położonych w rejonie ulic: Cmentarnej, Alei Józefa Piłsudskiego, Rondo Olsztyńskie, Strażackiej i gen. Władysława Sikorskiego w Brodnicy. Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 56/CP/2018 w dniu 10 grudnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV w celu przebudowy istniejącej linii napowietrznej na kablową na dz. nr: 1027/7, 1097/3, 1028/24, 1081/3, 1097/39, 1081/33, 1097/42, 1094/3, 1097/15, 1095, 1118/6, 1120/5, 1119/1, 1120/6, 1119/2, 1119/4, 1123 położonych w Koronowie obręb m. Koronowo. Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 55/CP/2018 w dniu 10 grudnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku dydaktycznego o szyb windy osobowej na dz. nr 141 obręb 173 położonej przy ul. Dębowej 3 w Bydgoszczy. Szczegóły