Finanse – Sprawozdania (RB) – 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.04.2018 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 Szczegóły