Finanse – Informacje dla woj. jed. org. – 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.11.2019 Zmiana planu finansowego wojewódzkich osób prawnych na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Uchwała Nr 27/1254/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły