Finanse – Informacje dla woj. jed. org. – 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.01.2018 Druki do sporządzenia sprawozdań finansowych (bilans i załączniki) dla jednostek budżetowych i osób prawnych oraz druki do sporządzenia bilansu skonsolidowanego Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Wzór formularza będący załącznikiem do wniosku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Wzór formularza „Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2017 rok” (Pismo Nr FK-I-P.3040.1-16.2.2018 z dnia 3.01.2018 r. do instytucji kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem) Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Wzory formularzy do pism skierowanych do wojewódzkich jednostek budżetowych o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Uchwała Nr 52/2385/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2018 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Zmiana planu finansowego wojewódzkich osób prawnych na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 17.07.2017 Uchwała Nr XLVIII/1253/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Uchwała Nr 28/1296/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 Szczegóły