Typ Data Tytuł
Artykuł 17.06.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla S-10 (odcinek Bydgoszcz-Toruń). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.06.2019 Karta informacyjna 384/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.06.2019 Karta informacyjna 383/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.06.2019 Karta informacyjna 378/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2019 Karta informacyjna 375/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2019 Karta informacyjna 374/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2019 Karta informacyjna 373/2019 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Uzasadnienie dotyczące stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2019 Karta informacyjna 369/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2019 Karta informacyjna 368/2019 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Informacja publiczna o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2007 r., znak WSRiRW.III.HF/6618/74/06/07, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2008 r., znak: ŚG.I.mc.760-1/51/08, z dnia 15 maja 2012 r., znak: ŚG-IV.7222.6.2012.MC oraz z dnia 3 grudnia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.39.2014.AMK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla HYDRO-VACUUM S.A. na eksploatację instalacji do odlewania metali żelaznych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę oraz instalacji do odlewania metali kolorowych, o zdolności produkcyjnej 2,2 Mg/dobę, zlokalizowanych na terenie HYDRO-VACUUM S.A. przy ul. Droga Jeziorna 8 w Grudziądzu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2019 Karta informacyjna 363/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2019 Karta informacyjna 362/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2019 Karta informacyjna 356/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2019 Karta informacyjna 361/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2019 Karta informacyjna 360/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2019 Karta informacyjna 359/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2019 Karta informacyjna 358/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2019 Karta informacyjna 357/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2019 Karta informacyjna 355/2019 Szczegóły