Typ Data Tytuł
Artykuł 29.07.2019 Zapytanie ofertowe – Usługa przeprowadzenia sześciu 6-godzinnych warsztatów plastycznych z rysunku pod nazwą „Przyroda w parkach województwa kujawsko-pomorskiego” dla grup dzieci i młodzieży szkolnej liczących od 30-40 uczestników, które biorą udział w warsztatach ekologicznych i zielonych szkołach w ramach realizacji projektu pn. „ Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być…na zielonym!” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2019 Karta informacyjna 533/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2019 Karta informacyjna 532/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2019 Karta informacyjna 531/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2019 Karta informacyjna 530/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2019 Karta informacyjna 529/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2019 Karta informacyjna 528/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2019 Karta informacyjna 527/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2019 Karta informacyjna 526/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2019 Karta informacyjna 525/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2019 Karta informacyjna 523/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2019 Karta informacyjna 524/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2019 Karta informacyjna 522/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2019 Karta informacyjna 521/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2019 Karta informacyjna 520/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2019 Karta informacyjna 519/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2019 Karta informacyjna 502/2019 Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 Informacja publiczna o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2019 r., znak: ŚG.IV.7222.8.2014.AK, zmieniającej decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2005 r., WSiR-III-JK/6618/54/04/05 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji służącej do chowu świń zlokalizowanej w miejscowości Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.07.2019 Karta informacyjna 518/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.07.2019 Karta informacyjna 517/2019 Szczegóły