Typ Data Tytuł
Artykuł 17.06.2019 Zapytanie ofertowe na sporządzenie koncepcji projektowej rewaloryzacji parku w Wieńcu (woj. kujawsko-pomorskie) współfinansowanego z projektu HICAPS – Historical Castle Parks (Program Interreg Europa Środkowa) oraz własnych opracowań uzupełniających. Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Oferta tryb uproszczony Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Oferta tryb uproszczony Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Oferta tryb uproszczony Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Informacja o wynikach konkursu ofert nr 11/2019 Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Oferta tryb uproszczony Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Zapytanie ofertowe na koordynację działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących oferty Szlaku Piastowskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Zapytanie ofertowe na opracowanie strony internetowej z formularzem zgłoszeniowym wraz z obsługą techniczną na potrzeby organizacji akcji „Poznaj swój region z przewodnikiem”. Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Zapytanie ofertowe na materiały promocyjne Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Oferta tryb uproszczony Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 Oferta z dnia 10 września 2018 r. złożona w trybie uproszczonym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.07.2018 Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Zaproszenie do składania ofert Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Produkcja i emisja spotów radiowych Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE PARKI HISTORYCZNE Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Oferta z dnia 15 marca 2018 r. złożona w trybie uproszczonym Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 11/2018 Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Rozeznanie rynku ws. „Określenia szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust.1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.U. z 2016 roku, poz. 1020) realizacji kampanii promocyjnych: „Paszport turystyczny” (1 edycja) i „Inauguracja sezonu turystycznego (3 edycje)” współfinansowanego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020.” Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie raportu o zasobach kulturowych i środowiskowych parków historycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, współfinansowanego z projektu HICAPS – Historical Castle Parks (program Interreg Europa Środkowa). Szczegóły