Aktualizacja wykazu ofert wybranych do realizacji w ramach konkursu ofert na wybór w 2019 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBs i na obecność przeciwciał anty-HCV)

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 23/982/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. zaktualizował wykaz ofert wybranych do realizacji w ramach konkursu ofert na wybór w 2019 r. realizatorów programu polityki  zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV).

W związku z rezygnacją z udziału w ww. programie Miasta Golubia-Dobrzynia wykreślono z przedmiotowego wykazu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie jako realizatora programu dla ww. jednostki samorządu terytorialnego (Lp. 12).

 

  • Wykaz ofert wybranych do realizacji wraz z przyznaną kwotą środków publicznych (12.06.2019)

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian