Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 27/986/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu nieruchomości oraz ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 27/985/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 27/984/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Promocja województwa kujawsko-pomorskiego w Leiden poprzez udział Teatru Muzycznego „Mała Rewia” w międzynarodowym festiwalu tańca Szczegóły
Artykuł 22.07.2016 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do opracowywania projektów dokumentów: Planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu i Programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5. Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 27/983/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2016-2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 27/982/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zbiorów bibliotecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 27/981/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 27/980/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koronowo” Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 27/979/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łabiszyn na lata 2016-2026 Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 27/978/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji pn. Budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina w ramach zadania: Budowa linii 400 kV Piła Krzewina –Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 27/977/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.07.2016 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 26/976/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 26/975/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 26/974/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 uchwała Nr 26/973/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2016 Karta informacyjna 234/2016 Szczegóły
Artykuł 22.07.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego działającego poprzez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Koninie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na modernizację wału prawostronnego Czarnej Strugi Defet w km 1+870 do 2+260 oraz wału prawostronnego Strugi Grabienickiej w km 0+000 do 0+650 na Polderze Tarszewo gm. Zagórów, pow. słupecki, woj. wielkopolskie. Szczegóły
Artykuł 22.07.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego działającego poprzez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Koninie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na modernizację lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na Polderze Rumin wraz z przebudową przepustu wałowego w km 0+176 wału oraz przebudową drenaży opaskowych, na terenie wsi Rumin, gm. Stare Miasto, pow. koniński, woj. wielkopolskie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2016 Karta informacyjna 233/2016 Szczegóły
« 1 2 3 220 221 »