30.01.2018 r. – Komisja Rewizyjna

We wtorek 30 stycznia br. o godz. 9.30 w siedzibie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. przy ul. Paderewskiego 1 w Białych Błotach rozpocznie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:
1. Sprawy proceduralne:

  • Stwierdzenie quorum,
  • Przyjęcie porządku obrad,
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
  1. Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. – sytuacja spółki;
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian