29.01.2018 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

29 stycznia 2018 roku o godz. 9.00. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu,

  1. Informacja o stanie organizacji Państwowej Straży Pożarnej i działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku.
  1. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2017, w tym w zakresie ruchu drogowego.
  1. Sprawy różne i wolne głosy.

Informacje

Rejestr zmian