29.01.2018 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dnia 29 stycznia 2018 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji;

  1. Informacja na temat planów inwestycyjnych i modernizacyjnych wszystkich obiektów kultury do końca tej perspektywy finansowej oraz ich źródeł finansowania.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne

Informacje

Rejestr zmian