21.06.2018 r. – Komisja Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się dnia 21.06.2018 r., o godz. 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, w sali nr 215.

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  1. Koncepcja finansowania wojewódzkich inwestycji infrastrukturalnych.
  2. Informacja o realizacji inwestycji drogowych.
  3. Przedstawienie sytuacji finansowej wybranych spółek wraz z omówieniem nowego modelu zarządzania i sprawowania nadzoru nad spółkami, których udziałowcem jest województwo kujawsko-pomorskie.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał;
  5. Sprawy różne.

 

Informacje

Rejestr zmian