20.09.2018 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury

Obrady Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędą się dnia 20 września o godz. 12:30 w patio A Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

  1. Stan wdrażania Polityki terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim, w tym instrumentu ZIT.
  2. Informacja nt. zaawansowania prac nad audytem krajobrazowym dla województwa kujawsko-pomorskiego
  3. 4. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

Informacje

Rejestr zmian